فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان درس ۱۴ کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس چهاردهم

لغت اول

Unruly (adj.) /ʌnˈruːli/ put off to a later time; delay

US

UK

نافرمان، یاغی

Unruly behavior is prohibited* at the pool.

ترجمه: رفتار شیطنت‌آمیز در استخر ممنوع است.
واژه Unruly
واژه Rival

لغت دوم

Rival (n.) /'raɪvəl/ person who wants and tries to get the same thing as another; one who tries to equal or do better than another

US

UK

رقیب، حریف

Sherry didn’t like to compete* because she always thought her rival would win.

ترجمه: «شِری» دوست نداشت در مسابقه شرکت کند چون همیشه فکر می‌کرد رقیبش پیروز می‌شود.

لغت سوم

Violent (adj.) /ˈvaɪələnt/ acting or done with strong, rough force

US

UK

خشونت‌آمیز، پرخاشگر

Carefully, very carefully, we approached* the violent man.

ترجمه: ما با دقت و خیلی با احتیاط به آن مرد خشن نزدیک شدیم.
واژه Violent

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی دکمه زیر کلیک کنید.

واژه Brutal

لغت چهارم

Brutal (adj.) /'bru:tl/ coarse and savage; like a brute; cruel

US

UK

وحشی، بی‌رحم، ظالم

Dozens of employees* quit the job because the boss was brutal to them.

ترجمه: ده‌ها تن از کارکنان از شغلشان استعفا دادند چون رئیس نسبت به آنها ظلم می‌کرد.

لغت پنجم

Opponent (n.) /əˈpoʊnənt/ person who is on the other side of a fight, game, or discussion; person fighting, struggling or speaking against another

US

UK

(به‌ویژه در جنگ، مسابقه، انتخابات و مباحثه) رقیب، حریف

The Russian chess player underestimated* his opponent and lost.

ترجمه: شطرنج‌باز روسی رقیبش را دست‌کم گرفت و باخت.
واژه Opponent
بهترین کانال‌های ویدیویی یادگیری زبان انگلیسی - رایگان
حتما بخوانید
واژه Brawl

لغت ششم

Brawl (n.) /brɑːl/ a noisy quarrel or fight

US

UK

کتک‌کاری پرسروصدا، جنجال

What started out as a polite discussion soon became a violent* brawl.

ترجمه: آنچه ابتدا به‌عنوان بحثی مؤدبانه شروع شد خیلی زود تبدیل به یک کتک‌کاری خشونت‌آمیز شد.

لغت هفتم

Duplicate (n., v.) /ˈduːplɪkeɪt/ an exact copy; make an exact copy of; repeat exactly

US

UK

رونوشت؛ کپی کردن

We duplicated the document* so that everyone had a copy to study.

ترجمه: ما از سند کپی گرفتیم تا همه یک نسخه برای مطالعه داشته باشند.
واژه Duplicate
واژه Vicious

لغت هشتم

Vicious (adj.) /ˈvɪʃəs/ evil; wicked; savage

US

UK

خبیث، شرور

Mr. Voss was reluctant* to talk about his vicious pit bull.

ترجمه: آقای «واس» تمایلی نداشت در مورد سگ پیت بول وحشی‌‌‌‌اش صحبت کند.
تحلیل ویدیویی آزمون EPT فروردین ۹۸
حتما بخوانید

لغت نهم

Whirling (adj.) /ˈwɜːrliɪnɡ/ turning or swinging round and round; spinning

US

UK

گَردان، دَوار، در حال چرخش

As they tried to lift the bulky* piano, the movers went whirling across the living room.

ترجمه: وقتی کارگران سعی داشتند پیانوی بزرگ را بلند کنند اطراف اتاق نشیمن می‌چرخیدند.
واژه Whirling
واژه Underdog

لغت دهم

Underdog (n.) /ˈʌndərdɑːɡ/ person having the worst of any struggle; one who is expected to lose

US

UK

بازنده؛ حریف ضعیف؛ مظلوم

The Jets were identified* as underdogs even though they had beaten the Steelers earlier in the season.

ترجمه: با اینکه تیم «جِتس» قبلاً در همین فصل تیم «استیلرز» را شکست داده بودند، آنها را بازنده می‌دانستند.

لغت یازدهم

Thrust (v.) /θrʌst/ push with force

US

UK

محکم فشار دادن؛ پرتاب کردن

He had adequate* strength to thrust himself through the locked door.

ترجمه: او آنقدر قدرت داشت که با ضربه به در قفل‌شده به‌زور آن را باز کند.
واژه Thrust
واژه Bewildered

لغت دوازدهم

Bewildered (adj.) /bɪˈwɪldə(r)d/ confused completely; puzzled

US

UK

مبهوت، گیج، متحیر

His partner’s weird* actions left Jack bewildered.

ترجمه: رفتار عجیب والدین «جَک» او را متحیر کرد.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه
کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری ویرایش ۹۸خرید سریع