جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » آموزش تصویری لغات ۵۰۴ واژه » آموزش لغات ۵۰۴ واژه – درس اول + ویدیو
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

آموزش لغات ۵۰۴ واژه – درس اول + ویدیو

فست زبان: در یکی دیگر از سری آموزش‌های کتاب ۵۰۴ واژه، آموزش کامل تصویری درس اول این کتاب را برای شما آماده کردیم. این درس نیز شامل ۱۲ واژه می باشد که به همراه تصویر، تلفظ، مترادف، مثال و ترجمه فارسی آورده شده است. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل این آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.
کتاب Fast 504

ویدیوی آموزش لغات ۵۰۴ درس اول – اختصاصی فست زبان

لغت اول

آموزش لغات 504: لغت Abandon

Abandon (v.) /əˈbæn.dən/ desert; leave without planning to come back; quit

رها کردن، دست کشیدن از؛ صرف نظر کردن (از)

The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.

سرباز نتوانست دوستان مجروحش را در جنگ به حال خود رها کند.

 


لغت دوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت keen

 

Keen (adj.) /ki:n/ sharp; eager; intense; sensitive

تیز، بُرنده؛ مشتاق؛ شدید؛ حساس؛ تیزهوش

My dog has a keen sense of smell.

سگ من حس بویایی قوی دارد.


لغت سوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت jealous

 

Jealous (adj.) /ˈdʒel.əs/ afraid that the one you love might prefer someone else; unhappy

حسود؛ غیرتمند، باغیرت

Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him.

با وجود اینکه همسایه‌ام اخیرا یک ماشین جدید خریده، به او حسادت نمی‌کنم.


لغت چهارم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت tact

 

Tact (n.) /tækt/ ability to say the right thing

درایت، تدبیر، ملاحظه

My aunt never hurts anyone’s feelings because she always uses tact.

عمۀ من هرگز کسی را نمی‌رنجاند، چون همیشه با درایت عمل می‌کند.


لغت پنجم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت oath

Oath (n.) /əʊθ/ a promise that something is true; a curse

سوگند، قسم؛ ناسزا، فحش

The president will take the oath of office tomorrow.

رئیس جمهور فردا سوگند یاد خواهد کرد.


لغت ششم

Vacant (adj.) /ˈveɪ.kənt/ empty; not filled

خالی؛ اشغال نشده؛ بی‌متصدی؛ متروکه

I put my coat on that vacant seat.

ترجمه: کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

کتاب بانک سوالات آزمون‌های MHLE ،UTEPT ،MSRT و تولیمو - ویرایش ۹۸
حتما بخوانید

 


لغت هفتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت hardship

 

Hardship (n.) /ˈhɑːd.ʃɪp/ something that is hard to bear; difficulty

سختی، گرفتاری، مضیقه

The fighter had to face many hardship before he became champion.

مبارز قبل از اینکه قهرمان شود مجبور بود با سختی‌های زیادی روبرو شود.


لغت هشتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت gallant

 

Gallant (adj.) /ˈɡæl.ənt/ brave; showing respect for woman

دلاور، شجاع؛ نجیب‌زاده؛ مؤدب

The pilot swore a gallant oath to save his buddy.

خلبان شجاعانه قسم خورد که دوست صمیمی خود را نجات دهد.


لغت نهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت data

 

Data (n.) /ˈdeɪ.tə/ facts; information

داده‌ها، اطلاعات، معلومات، حقایق

After studying the data, we were able to finish our report.

پس از بررسی جزئیات ما توانستیم گزارش را تکمیل کنیم.

برای لغات آزمون زبان چه کتابی بخوانیم؟
حتما بخوانید

 


لغت دهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت unaccustomed

Unaccustomed (adj.) /ˌʌn.əˈkʌs.təmd/ not used to something; not usual

ناآشنا (به)؛ عجیب، غیرعادی

The king was unaccustomed to having people disobey him.

برای پادشاه غیرعادی بود که کسی از او نافرمانی کند.


لغت یازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت Bachelor

Bachelor (n.) /ˈbætʃ.əl.ər/ a man who has not married

مرد مجرد

My brother took an oath to remain a bachelor.

برادرم قسم خورد که مجرد بماند.


لغت دوازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه: لغت qualify

Qualify (v.) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ become fit; show that you are able

صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن؛ (در مسابقات) به دور بعد راه یافتن

I am trying to qualify for the job that is now vacant.

سعی دارم که شایستگی خود را برای شغلی که هنوز بلاتصدی است نشان دهم.

 

منبع: کتاب Fast 504 استاد مهرداد زنگیه‌وندی – استاد محمدرضا ربیعی

 

مطالعه درس‌های دیگر آموزش کتاب ۵۰۴ واژه

 

لطفا به این مطلب رای دهید.

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
آموزش ویدیویی 504 واژه - اختصاصی فست زبانمشاهده