جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/01/fastzaban-logo.png" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/01/fastzaban-logo.png' ]
خانه » آموزش لغات ۵۰۴ واژه » آموزش لغات ۵۰۴ واژه – درس اول
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

آموزش لغات ۵۰۴ واژه – درس اول

فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس اول

لغت اول

Abandon (v.) /əˈbæn.dən/ desert; leave without planning to come back; quit

US

UK

رها کردن، دست کشیدن از؛ صرف نظر کردن (از)

 

The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle.

ترجمه: سرباز نتوانست دوستان مجروحش را در جنگ به حال خود رها کند.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

لغت دوم

Keen (adj.) /ki:n/ sharp; eager; intense; sensitive

US

UK

تیز، بُرنده؛ مشتاق؛ شدید؛ حساس؛ تیزهوش

My dog has a keen sense of smell.

ترجمه: سگ من حس بویایی قوی دارد.

لغت سوم

Jealous (adj.) /ˈdʒel.əs/ afraid that the one you love might prefer someone else; unhappy

US

UK

حسود؛ غیرتمند، باغیرت

Although my neighbor just bought a new car, I am not jealous of him.

ترجمه: با وجود اینکه همسایه‌ام اخیرا یک ماشین جدید خریده، به او حسادت نمی‌کنم.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

لغت چهارم

Tact (n.) /tækt/ ability to say the right thing

US

UK

درایت، تدبیر، ملاحظه

My aunt never hurts anyone's feelings because she always uses tact.

ترجمه: عمۀ من هرگز کسی را نمی‌رنجاند، چون همیشه با درایت عمل می‌کند.

لغت پنجم

Oath (n.) /əʊθ/ a promise that something is true; a curse

US

UK

سوگند، قسم؛ ناسزا، فحش

The president will take the oath of office tomorrow.

ترجمه: رئیس جمهور فردا سوگند یاد خواهد کرد.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

لغت ششم

Vacant (adj.) /ˈveɪ.kənt/ empty; not filled

US

UK

خالی؛ اشغال نشده؛ بی‌متصدی؛ متروکه

I put my coat on that vacant seat.

ترجمه: کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.
آموزش لغات ۵۰۴ واژه - درس دوم
حتما بخوانید

لغت هفتم

Hardship (n.) /ˈhɑːd.ʃɪp/ something that is hard to bear; difficulty

US

UK

سختی، گرفتاری، مضیقه

The fighter had to face many hardship before he became champion.

ترجمه: مبارز قبل از اینکه قهرمان شود مجبور بود با سختی‌های زیادی روبرو شود.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

لغت هشتم

Gallant (adj.) /ˈɡæl.ənt/ brave; showing respect for woman

US

UK

دلاور، شجاع؛ نجیب‌زاده؛ مؤدب

The pilot swore a gallant oath to save his buddy.

ترجمه: خلبان شجاعانه قسم خورد که دوست صمیمی خود را نجات دهد.

لغت نهم

Data (n.) /ˈdeɪ.tə/ facts; information

US

UK

داده‌ها، اطلاعات، معلومات، حقایق

After studying the data, we were able to finish our report.

ترجمه: پس از بررسی جزئیات ما توانستیم گزارش را تکمیل کنیم.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

لغت دهم

Unaccustomed (adj.) /ˌʌn.əˈkʌs.təmd/ not used to something; not usual

US

UK

ناآشنا (به)؛ عجیب، غیرعادی

The king was unaccustomed to having people disobey him.

ترجمه: برای پادشاه غیرعادی بود که کسی از او نافرمانی کند.

لغت یازدهم

Bachelor (n.) /ˈbætʃ.əl.ər/ a man who has not married

US

UK

مرد مجرد

My brother took an oath to remain a bachelor.

ترجمه: برادرم قسم خورد که مجرد بماند.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه

لغت دوازدهم

qualify (v.) /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ become fit; show that you are able

US

UK

صلاحیت داشتن، واجد شرایط بودن؛ (در مسابقات) به دور بعد راه یافتن

I am trying to qualify for the job that is now vacant.

ترجمه: سعی دارم که شایستگی خود را برای شغلی که هنوز بلاتصدی است نشان دهم.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 
این مطلب را پسندید؟
 [kkstarratings]

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
۵/۵ (۱ Review)

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

avatar
  مشترک شدن  
اعلام کردن به
محل قرار گیری تبلیغات
محل قرار گیری تبلیغات