فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس دوم

لغت اول

Corpse (n.) /kɔːps/ a dead body, usually of a person

US

UK

جسد، جنازه

 

The corpse was laid to rest in the vacant coffin.

ترجمه: جنازه را در تابپت خالی قرار دادند.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری

لغت دوم

Conceal (v.) /kənˈsiːl/ hide

US

UK

پنهان کردن، مخفی کردن

Tris could not conceal his love for Gloria.

ترجمه: «ترس» نتوانست علاقه‌اش به «گلوریا» را پنهان کند.

لغت سوم

Dismal (adj.) /ˈdɪz.məl/ dark and depressing

US

UK

تاریک؛ دلگیر؛ [هوا] ابری

I am unaccustomed to this dismal climate.

ترجمه: من به این آب و هوای ابری عادت ندارم.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری

لغت چهارم

Frigid (adj.) /ˈfrɪdʒ.ɪd/ very cold

US

UK

بسیار سرد، منجمد؛ (رفتار) سرد

Inside the butcher's freezer the temperature was frigid.

ترجمه: دمای داخل فریزر قصاب بسیار سرد بود.

لغت پنجم

Inhabit (v.) /ɪnˈhæb.ɪt/ live in

US

UK

زندگی کردن در، ساکن بودن در

Eskimos inhabit the frigid part of Alaska.

ترجمه: اسکیموها در منطقه سرد آلاسکا زندگی می‌کنند.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری

لغت ششم

Numb (adj.) /nʌm/ without the power of feeling; deadened

US

UK

بی‌حس، کرخت؛ مبهوت، هاج و واج

My finger quickly became numb in the frigid room.

ترجمه: در آن اتاق سرد، انگشتان من سریع بی‌حس شد.
آموزش کامل لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس پنجم
حتما بخوانید

لغت هفتم

Peril (n.) /ˈper.əl/ danger

US

UK

خطر

There is great peril in trying to climb the mountain.

ترجمه: تلاش ما برای بالا رفتن از کوه خطرات زیادی دارد.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری

لغت هشتم

Recline (v.) /rɪˈklaɪn/ lie down; stretch out; lean back

US

UK

خوابیدن، دراز کشیدن؛ تکیه دادن

Richard likes to recline in front of the television set.

ترجمه: «ریچارد» دوست دارد که جلوی تلویزیون لم بدهد.

لغت نهم

Shriek (adj.) /ʃriːk/ scream

US

UK

جیغ زدن؛ فریاد، جیغ

The maid shrieked when she discovered the corpse.

ترجمه: وقتی خدمتکار جسد را پیدا کرد، جیغ کشید.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری

لغت دهم

Sinister (adj.) /ˈsɪn.ɪ.stər/ evil; wicked; dishonest; frightening

US

UK

شرور، خبیث، نابکار؛ وحشتناک

The sinister plot to cheat the widow was uncovered by the police.

ترجمه: پلیس از نقشهٔ شیطانی برای فریب پیرزن پرده برداشت.

لغت یازدهم

Tempt (v.) /tempt/ to make someone want to have or do something; test; invite

US

UK

وسوسه کردن، تطمیع کردن، اغوا کردن

A banana split can tempt me to break my diet.

ترجمه: یک بستنی با تکه‌های موز ممکن است مرا وسوسه کند که رژیمم را بشکنم.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری
لغت tempt
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری

لغت دوازدهم

Wager (n.) /ˈweɪ.dʒər/ bet

US

UK

شرط بندی

I lost a small wager on the Super Bowl.

ترجمه: من در شرط بندی سوپر جام فوتبال مبلغ کمی را باختم.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه
کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری ویرایش ۹۸خرید سریع