جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی – بخش ۲۴
  • fastzaban
  • ۲۶ مرداد, ۱۴۰۲
  • ۰۹:۵۹
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی – بخش ۲۴

فست زبان: در ادامه مجموعه مطالب 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش ۲۴ که شامل سوالاتی از بخش واژگان آزمون ای پی تی است را تقدیم شما داوطلبان می کنیم. 

توصیه مهم: باتوجه به عدم انتشار سوالات آزمون های زبان دکتری مختلف ( اعم از EPT و MSRT و MHLE و…) توصیه می شود حتما سوالات این مجموعه را با دقت کار کنید و برای مرور و تثبیت مطالب از آن استفاده کنید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال ای پی تی با پاسخ تشریحی

بخش 24: سوالات واژگان EPT

Section One: Vocabulary
Read each statement below carefully and fill in the blank(s) with the best answer (1, 2, 3, 4).

1. When traffic comes to a ………….. at intersections, motorists often ignore the officers trying to direct them.
1) violation
2) rest
3) shatter
4) halt

2. If you do not rest enough, you will actually ……….. your workout progress.
1) withdraw
2) stun
3) hinder
4) evade

3. The greatest ………….. I have for losing weight is my desire to share a long and healthy life with my family.
1) incentive
2) obligation
3) frustration
4) conquer

4. Many developing countries hold the world’s richest tropical rain forests, and the global community will benefit greatly from the ………. of these forests.
1) estimation
2) pollution
3) transition
4) preservation

5. Negotiations between the two countries …………….. after a two-year pause in February 2013.
1) responded
2) resumed
3) rehabilitated
4) reformed

6. Huge …………… panels made of silicon create electricity from sunlight.
1) fabric
2) celestial
3) solar
4) stained

7. She simply felt incapable of continuing and was ………….. to return home.
1) judged
2) inspired
3) tempted
4) ensured

8. I agreed with my friend and ………….. supported his idea.
1) arguably
2) vigorously
3) ironically
4) unwillingly

9. Films are cultural …………… created by specific cultures.
1) artifacts
2) species
3) outcomes
4) expressions

10. Moisture rises from the Earth’s surface and falls back in a never-ending cycle …………….. by the Sun’s energy.
1) affording
2) conceived
3) imposed
4) driven

11. Its healing properties have made it especially useful as an ingredient for lotions and gels that …………. burns, including sunburn.
1) shimmer
2) soothe
3) soak
4) vanish

12. Most insects ………….. a complete change between the larval stage and the adult form.
1) take over
2) produce
3) undergo
4) survive

13. In light of illegal activities, they were forced to ……….. their business.
1) confirm
2) abolish
3) thrive
4) respond

14. If you ………….. your financial situation, then consider going on a budget.
1) adore
2) envy
3) conflict
4) detest

15. To lose weight, you need to perform an aerobic activity a ……….. of 20 to 30 minutes at least three times a week.
1) minimum
2) myriad
3) manner
4) magnitude

16. He is an amazing person. He has been …………… with the ability to understand two voices at the same time, one through his left ear and another through his right ear.
1) granted
2) donated
3) endowed
4) forgiven

17. Today, the importance of learning a foreign language has risen. In fact, there is more …………… for speaking a second language.
1) reluctance
2) enthusiasm
3) conflict
4) indifference

18. In ……….. years, scientists hope to be able to find additional cures for the disease.
1) subsequent
2) wishful
3) emergent
4) incredible

19. When plant material is ………… below the ground, earthworms come to the surface to find leaves.
1) forbidden
2) scarce
3) abundant
4) fragile

20. I try to test my memory daily to see if I can ………… newly imprinted data.
1) merge
2) retrieve
3) confirm
4) induce

21. The lawyer has the …………. that the murderer might have a mental instability. He has to come up with more evidence.
1) speculation
2) interrogation
3) documentation
4) prosecution

22. The Environment Organization has announced that Iranian tiger can rarely be found in forests. In fact, this species is on the verge of …………. .
1) destruction
2) collapse
3) extinction
4) reproduction

23. The government is trying to ……………. relations with other countries in order to develop the economy.
1) foster
2) overcome
3) vanish
4) bewilder

24. Having a good diet and a regular fitness program ………… your health.
1) withdraws
2) pursues
3) ensures
4) presents

25. Life is full of challenges. You need to be brave enough to …………. them.
1) pervert
2) explode
3) absorb
4) confront

مژده: تمام مطالب فست زبان را می توانید در اپلکیشن فست زبان در گوشی خود داشته باشید. برای دانلود کلیک کنید.

پاسخ تشریحی سوالات لغت EPT

۱. گزینۀ ۴  «وقتی عبور و مرور وسایل نقلیه در تقاطع‌ها متوقف می‌شود، راننده‌ها اغلب به افسرهایی که سعی می‌کنند آنها را راهنمایی کنند، بی‌اعتنایی می‌کنند.»

۱) تخطی، تخلف؛ توهین؛ اخلال

۲) استراحت، آسایش؛ سکون؛ مابقی

۳) متلاشی کردن، خرد کردن

۴) توقف، ایست، وقفه

 

۲. گزینۀ ۳  «اگر به اندازۀ کافی استراحت نکنی، در واقع مانع پیشرفت تمرین بدنی‌ات خواهی شد.»

۱) عقب‌نشینی کردن؛ کنار گرفتن

۲) مبهوت کردن، میخکوب کردن؛ از حال بردن

۳) جلوگیری کردن، مانع شدن؛ مزاحم شدن

۴) طفره رفتن؛ اجتناب کردن

 

۳. گزینۀ ۱  «بزرگترین انگیزه‌ام برای کاهش وزن، تمایل من برای داشتن یک زندگی طولانی و سالم در کنار خانواده‌ام است.»

۱) انگیزه، مشوق، محرک؛ اشتیاق

۲) الزام، تعهد، وظیفه

۳) استیصال، درماندگی؛ ناکامی

۴) شکست دادن، استیلا یافتن

 

۴. گزینۀ ۴  «بسیاری از کشورهای در حال توسعه غنی‌ترین جنگل‌های استوایی جهان را در اختیار دارند و جامعۀ جهانی به میزان زیادی از حفاظت این جنگل‌ها سود خواهد برد.»

۱) برآورد، تخمین، ارزیابی

۲) آلودگی

۳) جابجایی، انتقال، عبور

۴) حفاظت، نگهداری

 

۵. گزینۀ ۲  «مذاکرات بین دو کشور، بعد از یک وقفۀ دو ساله، در فوریۀ ۲۰۱۳ از سر گرفته شد.»

۱) پاسخ دادن، جواب دادن، واکنش نشان دادن

۲) از سر گرفتن، ادامه دادن؛ خلاصه کردن

۳) توان‌بخشی کردن؛ اعادۀ حیثیت کردن؛ مرمت کردن

۴) اصلاح کردن، سامان بخشیدن

 

۶. گزینۀ ۳  «صفحه‌های خورشیدی عظیم ساخته شده از سیلیکون، از نور خورشید برق تولید می‌کنند.»

۱) بافت، تار و پود؛ پارچه

۲) آسمانی، سماوی، ملکوتی

۳) خورشیدی، شمسی

۴) لکه‌دار، خال‌دار

 

۷. گزینۀ ۳  «او احساس کرد نمی‌تواند ادامه دهد و وسوسه شد که به خانه برگردد.»

۱) قضاوت کردن، داوری کردن

۲) الهام بخشیدن؛ موجب شدن، سبب شدن

۳) وسوسه کردن، اغوا کردن، انگیزاندن

۴) تضمین کردن، اطمینان حاصل کردن

 

۸. گزینۀ ۲  «من با دوستم موافق بودم و کاملاً از ایده‌اش حمایت کردم.»

۱) بطور قابل استدلال؛ شاید، محتملاً

۲) شدید، قاطعانه، قدرتمندانه

۳)‌ بطور طعنه‌آمیز، بطور کنایه‌آمیز

۴) ناخواسته، با بی‌میلی

 

۹. گزینۀ ۱  «فیلم‌ها صنایع فرهنگی هستند که توسط فرهنگ‌های خاصی تولید می‌شوند.»

۱) صنعت مصنوع، محصول دست‌ساخت

۲) [رده‌بندی زیست‌شناسی] گونه؛ نوع، جور

۳) پیامد، نتیجه، عاقبت

۴) بیان، ابراز؛ عبارت، اصطلاح

 

۱۰. گزینۀ ۴  «رطوبت از سطح زمین بلند می‌شود و مجدداً در یک چرخۀ بی‌انتها که از انرژی خورشید ناشی می‌شود، بر زمین می‌بارد.»

۱) بضاعت مالی داشتن؛ توانستن

۲)‌ درک کردن؛ اندیشیدن؛ آبستن شدن

۳) اعمال کردن؛ تحمیل کردن، به زور قبولاندن

۴) ناشی شدن؛ راندن؛ واداشتن، وادار کردن

 

۱۱. گزینۀ ۲  «ویژگی‌های درمانی این ماده، آن را به یک عنصر بسیار مفید در لوسیون‎‌ها و ژل‌های تسکین‌دهندۀ انواع سوختگی، از جمله ‌سوختگی ناشی از آفتاب، تبدیل کرده است.»

۱) سوسو زدن، روشنایی لرزان

۲) [درد] تسکین دادن؛ دلجویی کردن

۳) خیساندن، کاملاً خیس کردن

۴) ناپدید شدن، از میان رفتن

 

۱۲. گزینۀ ۳  «بیشتر حشرات در فاصلۀ بین مرحلۀ کرمینه بودن و شکل بلوغ‌شان دستخوش یک تغییر کامل می‌شوند.»

۱) به عهده گرفتن؛ به زور تصاحب کردن

۲) تولید کردن، بوجود آوردن

۳) دستخوش چیزی شدن؛ تن در دادن

۴) بقا یافتن، زنده ماندن؛ دوام آوردن

 

۱۳. گزینۀ ۲  «بدلیل فعالیت‌های غیرقانونی، آنها مجبور شدند که از شغل خود دست بکشند.»

۱) تأیید کردن، تصدیق کردن، تصویب کردن

۲) لغو کردن، فسخ کردن، ملغی کردن

۳) رونق یافتن؛ رشد کردن

۴) پاسخ دادن، جواب دادن؛ واکنش نشان دادن

 

۱۴. گزینۀ ۴  «اگر از شرایط مالی خود بیزارید، به بودجه‌بندی فکر کنید.»

۱) بسیار دوست داشتن؛ پرستیدن

۲) حسادت کردن، رشک بردن؛ حسرت داشتن

۳) تضاد داشتن، مغایرت داشتن

۴) بیزار بودن، متنفر بودن، انزجار داشتن

 

۱۵. گزینۀ ۱  «برای کاهش وزن، شما بایستی دست‌کم سه بار در هفته و [به مدت] ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ورزش هوازی انجام دهید.»

۱) حداقل، کمینه، کمترین

۲) بسیار زیاد، هزاران؛ ده هزار

۳) روش، روال، سبک؛ رفتار

۴) بزرگی، اهمیت؛ میزان

 

۱۶. گزینۀ ۳  «او فردی شگفت‌انگیز است. او از این توانایی بهره‌مند است که دو صدا را بطور همزمان درک کند؛ یکی از طریق گوش چپ و دیگری از طریق گوش راست.»

۱) [مرخصی و…] اعطا/ اهدا کردن؛ واگذار کردن

۲) [در امور خیریه] بخشیدن، اهدا کردن

۳) [استعداد] بهره‌مند کردن، ارزانی داشتن

۴) [گناه، اشتباه] بخشیدن، عفو کردن

 

۱۷. گزینۀ ۲  «امروزه اهمیت یادگیری یک زبان خارجی افزایش یافته ‌است. در واقع، اشتیاق بیشتری برای صحبت کردن به یک زبان دیگر وجود دارد.»

۱) بی‌میلی، اکراه، عدم تمایل

۲) اشتیاق، شور و شوق

۳) کشمکش؛ اختلاف، مغایرت

۴) بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی، بی‌علاقگی

 

۱۸. گزینۀ ۱  «دانشمندان امیدوارند بتوانند در سال‌های پیش‌ رو به معالجات بیشتری برای این بیماری دست پیدا کنند.»

۱) بعدی، متعاقب، پیش رو

۲) آرزومند، خواستار، خواهان

۳) ناگهانی، فوری؛ نوپا، نوبنیاد

۴) باورنکردنی؛ عجیب

 

۱۹. گزینۀ ۲  «هنگامیکه مواد گیاهی در زیر سطح خاک کمیاب می‌شود، کرم‌های خاکی برای یافتن برگ‌ها به سطح زمین می‌آیند.»

۱) ممنوع، غیرمجاز، قدغن

۲) کمیاب، نایاب، کم

۳) فراوان، بسیار؛ ثروتمند؛ سرشار

۴) شکننده؛ آسیب‌پذیر؛ ظریف

 

۲۰. گزینۀ ۲  «من سعی می‌کنم بطور روزانه حافظه‌ام را آزمایش کنم تا ببینم که می‌توانم اطلاعاتی را که به‌تازگی به حافظه سپرده‌ام، بازیابی کنم.»

۱) در هم آمیختن، به هم پیوستن

۲) بازیابی کردن، دوباره بدست آوردن

۳) تأیید کردن، تصویب کردن، تصدیق کردن

۴) واداشتن، وادار کردن؛ موجب شدن

 

۲۱. گزینۀ ۱  «وکیل این گمان را دارد که قاتل ممکن است دچار تزلزل روانی باشد. او بایستی مدارک بیشتری ارائه کند.»

۱) گمان، گمانه‌زنی

۲) بازپرسی، بازجویی، سؤال

۳) مدرک، سند؛ مستندسازی

۴) پیگیری؛ دادخواهی

 

۲۲. گزینۀ ۳  «سازمان محیط‌زیست اعلام کرده است که پلنگ ایرانی را به‌ندرت می‌توان در جنگل‌ها یافت. در حقیقت، این گونه در آستانۀ انقراض قرار دارد.»

۱) نابودی، ویرانی، تخریب

۲) فروپاشی؛ فروریختن، در هم شکستن

۳) انقراض، نابودی؛ خاموشی

۴) تولید مجدد، باز ساخت؛ [جانوران] تولید مثل

 

۲۳. گزینۀ ۱  «دولت در تلاش است تا روابطش را با دیگر کشورها ترویج دهد تا به اقتصاد رونق بخشد.»

۱) ترویج کردن، رواج دادن؛ پرورش دادن

۲) غلبه کردن، چیره شدن، پیروز شدن

۳) از بین رفتن، ناپدید شدن

۴) سردرگم کردن، گیج کردن؛ شگفت‌زده کردن

 

۲۴. گزینۀ ۳  «داشتن یک رژیم غذایی خوب در کنار یک برنامۀ آمادگی جسمانی منظم، سلامتی شما را تضمین می‌کند.»

۱) عقب‌نشینی کردن؛ کناره‌گیری کردن

۲) تعقیب کردن، دنبال کردن؛ پیگیری کردن

۳) تضمین کردن، ضمانت کردن؛ اطمینان دادن

۴) ارائه کردن؛ معرفی کردن؛ حاضر بودن

 

۲۵. گزینۀ ۴  «زندگی مملو از چالش‌هاست. شما بایستی به اندازۀ کافی شجاع باشید تا [بتوانید] با آنها روبرو شوید.»

۱) گمراه کردن؛ تحریف کردن؛ سوءاستفاده کردن

۲) منفجر کردن، ترکاندن

۳) جذب کردن، به خود جلب کردن

۴) رودررو شدن؛ مقابله کردن؛ با هم سنجیدن

 

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT جلد اول: استاد مهرداد زنگیه وندی 

پایان بخش 24م مجموعه 1000 سوال آزمون EPT با پاسخ فوق تشریحی/

خرید کتاب بانک سوالات EPT

 

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --