جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات EPT تشریحی » 1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش 16
  • fastzaban
  • ۲۳ فروردین, ۱۴۰۰
  • ۱۰:۱۰
نمونه سوالات آزمون ept دانشگاه آزاد رایگان

1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش 16

فست زبان: نمونه سوالات آزمون EPT در سطح اینترنت خیلی پیدا نمی شود و تنها سایت فست زبان است که سوالات این آزمون را با پاسخ تشریحی منتشر می کند. در این مطلب نیز قصد داریم در ادامه مجموعه مطالب 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی، بخش پانزدهم را که شامل سوالاتی از بخش ریدینگ می باشد، تقدیم شما داوطلبان این آزمون کنیم. پس اگر شما هم از داوطلبان این آزمون هستید حتما با ما همراه باشید.

لیست بخش های دیگر مجموعه آموزشی 1000 سوال EPT با پاسخ تشریحی

بخش شانزدهم: سوالات ریدینگ EPT

Section Four: Reading Comprehension
Directions: Read the passage and choose the one best answer, (1), (2), (3) or (4), to each question.

Passage
     To be able to see anything, eyes first need to process light. The size of the pupil, which regulates how much light enters the eye, is controlled by the iris. The shape of the lens is altered by the muscles just behind the iris so that near or far objects can be brought into focus on the retina.

     Primates, including humans, have well-developed vision using two eyes, called binocular vision. Visual signals pass from each eye along the million or so fibers in a way that allows both sides of the brain to receive signals from both eyes.

     When you look at a scene with both eyes, the objects to your left register on the right side of the retina. This visual information then maps to the right side of the cortex. The result is that the left half of the scene you are watching registers in the right hemisphere. Conversely, the right half of the scene registers in the left hemisphere.

     The human eye contains three types of cones (red, green, and blue), each sensitive to a different range of colors. Because their sensitivities overlap, cones work in combination to convey information about all visible colors. You might be surprised to know that we can see thousands of colors using only three types of cones, but computer monitors use a similar process to generate a spectrum of colors. The central part of the human retina, where light is focused, is called the fovea, which contains only red and green cones. The area around the fovea, called the macula, is critical for reading and driving. Death of photoreceptors in the macula, called macular degeneration, is a leading cause of blindness among the elderly population in developed countries, including the United States.

251. Which of the following is NOT stated in the text?
1) Iris controls retina.
2) Iris alters the shape of the lens.
3) Iris controls light entrance.
4) Iris is made of fibers.

252. Which of the statements is False?
1) Humans and primates are binocular.
2) Eye lens is only adaptive to the size of objects.
3) Right hemisphere is responsible for registering the left half of the scene.
4) Fovea is surrounded by macula.

253. We see all different colors because …………. .
1) our eyes contain cones
2) each cone receives information about some colors
3) cones overlap
4) cones work in combination

254. The most prominent cause of blindness is …………. .
1) found in many countries
2) due to fovea
3) the result of the death of receptors in macula
4) because of the degeneration

255. What is the best title for the passage?
1) Senses and perception
2) Vision and light
3) The characteristics of vision in humans and other primates
4) How eyes perceive visible colors

 

پاسخ تشریحی سوالات

لغات دشوار متن:

تنظیم کردن؛ منظم کردن regulate تباهی، انحطاط؛ فساد اخلاقی degeneration
تغییر دادن؛ دستکاری کردن alter سازگار، تطابق‌پذیر adaptive
شامل بودن؛ خودداری کردن contain هم‌پوشانی کردن؛ تداخل کردن overlap
انتقال دادن؛ معنی دادن convey برجسته، چشم‌گیر؛ مشهور prominent

251. گزینۀ ۴  [جزئیات بیان نشده در متن] با توجه به پاراگراف اول متن، گزینه‌های ١، ٢ و ٣ صحیح هستند، ولی در متن اشاره‌ای به اینکه iris «عنبیه» از فیبر ساخته شده، نشده است (بخش ٣ Fast Reading).

252. گزینۀ ٢  [جزئیات بیان نشده در متن] با توجه به خط اول پاراگراف دوم، گزینۀ ١ صحیح است. با توجه به خط سوم متن، شکل عدسی با فاصله (نزدیکی و دوری) اجسام تغییر می‌کند، نه با اندازۀ آنها. بنابراین، گزینۀ ٢ نادرست است. با توجه به خط سوم پاراگراف سوم، گزینۀ ٣ صحیح است. همچنین، با توجه به خط‌های هفتم و هشتم پاراگراف آخر، گزینۀ ۴ صحیح است.

253. گزینۀ ۴  [جزئیات بیان شده در متن] با توجه به خط سوم پاراگراف آخر، گزینۀ ۴ صحیح است.

254. گزینۀ ٣  [جزئیات بیان شده در متن] با توجه به خط‌های هشتم و نهم پاراگراف آخر، از بین رفتن گیرنده‌های نوری ماکولا عامل اصلی کوری سالمندان در کشورهای توسعه‌یافته است (بخش ٣ Fast Reading).

255. گزینۀ ٢  [ایدۀ اصلی متن] متن عمدتاً در مورد بینایی و نور بحث می‌کند. بنابراین، گزینۀ ٢ پاسخ صحیح است (بخش ٢ Fast Reading).

برگرفته از کتاب بانک سوالات EPT با پاسخ تشریحی جلد اول: استاد مهرداد زنگیه وندی

پایان بخش 16 مجموعه 1000 نمونه سوالات ept با پاسخ تشریحی/

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --