جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » آموزش تصویری لغات ۵۰۴ واژه » آموزش کامل لغات کتاب ۵۰۴ واژه – درس پنجم
  • fastzaban
  • ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۸
  • ۱۲:۰۴
  • ۲,۹۰۹
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه debate

آموزش کامل لغات کتاب ۵۰۴ واژه – درس پنجم

فست زبان: در یکی دیگر از سری آموزش‌های کتاب 504 واژه، آموزش کامل تصویری درس ۵ این کتاب را برای شما آماده کردیم. این درس نیز شامل ۱۲ واژه می باشد که به همراه تصویر، تلفظ، مترادف، مثال و ترجمه فارسی آورده شده است. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

مشاهده ویدیوهای آموزش 504 در فست زبان ویدیو

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل این آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.
کتاب Fast 504

لغت اول

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه tradition

Tradition (n.) /trəˈdɪʃən/ beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another

رسم، سنت، عرف

All religions have different beliefs and tradition.

همۀ ادیان باورها و سنت‌های متفاوتی دارند.


لغت دوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه rural

Rural (adj.) /ˈrʊrəl/ in the country

روستایی

Rural areas are not densely* populated.

مناطق روستایی جمعیت انبوهی (متراکمی) ندارند.


لغت سوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه burden

Burden (n.) /ˈbɜːrdn/ what is carried; a load

بار، محموله؛ مسئولیت

Irma found the enormous* box too much of a burden.

«ایرما» فهمید که جعبۀ بزرگ بار بسیار سنگینی است.


لغت چهارم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه campus

Campus (n.) /ˈkæmpəs/ grounds of a college, university, or school

محوطۀ دانشگاه، پردیس

I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.

من تصمیم گرفتم به دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا بروم، چون محوطۀ زیبایی دارد.


لغت پنجم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه majority

Majority (n.) /məˈdʒɑːrəti/ the larger number; greater part; more than half

اکثریت، بیشینه

A majority of votes was needed for the bill to pass.

برای تصویب لایحه اکثریت آراء لازم بود.

آموزش Listening آزمون MSRT و MHLE - بخش چهارم
حتما بخوانید

 


لغت ششم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه assemble

Assemble (v.) /ə’sembəl/ gather together; bring together

گرد هم آوردن، جمع شدن؛ مونتاژ کردن

The rioters assembled outside the White House.

اغتشاشگران بیرون کاخ سفید جمع شدند.


لغت هفتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Explore

Explore (v.) /ɪk’splɔ:r/ go over carefully; look into closely; examine

بررسی کردن؛ سیاحت کردن

The weather bureau explored the effects of the rainy weather.

ادارۀ کل هواشناسی اثرات هوای بارانی را بررسی کرد.


لغت هشتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه topic

Topic (n.) /’tɑːpɪk/ subject that people think, write, or talk about

موضوع، مبحث

The speaker’s main topic was how to eliminate* hunger in this world.

مبحث اصلی سخنران این بود که چگونه گرسنگی را در جهان ریشه‌کن کنیم.

آموزش Listening آزمون MSRT و MHLE - بخش سوم
حتما بخوانید

 


لغت نهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه debate

Debate (n., v.) /dɪ’beɪt/ a discussion in which reasons for and against something are brought out

بحث، گفتمان

The debate between the two candidates was heated.

مناظرۀ بین دو نامزد [انتخاباتی] بسیار داغ بود.


لغت دهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه evade

Evade (v.) /ɪ’veɪd/ get away from by trickery or cleverness

شانه خالی کردن، طفره رفتن

In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard.

«اِرنی» برای فرار از دام پلیس، ریش گذاشت.


لغت یازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه probe

Probe (v.) /proʊb/ search into; examine thoroughly; investigate

تحقیق کردن؛ معاینه کردن

After probing the scientist’s theory,* we proved it was correct.

بعد از بررسی فرضیۀ دانشمند، صحت آن را اثبات کردیم.


لغت دوازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه reform

Reform (v.) /rɪ’fɔ:m US rɪ’fɔ:rm/ make better; improve by removing faults

بهتر کردن، بهبود یافتن؛ اصلاح کردن

After the prison riot, the council decided to reform the correctional system.

بعد از شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تأدیب را اصلاح کند.

منبع: کتاب Fast 504 استاد مهرداد زنگیه‌وندی – استاد محمدرضا ربیعی

 

مطالعه درس‌های دیگر کتاب 504 واژه

لطفا به این مطلب رای دهید.

 

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
آموزش ویدیویی 504 واژه - اختصاصی فست زبانمشاهده