فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس نهم

لغت اول

Vicinity (n.) /vəˈsɪnəti/ region near a place; neighborhood

US

UK

مجاورت، نزدیکی، همسایگی

The torrent* of rain fell only in our vicinity.

ترجمه: باران سیل‌آسا فقط در محل ما بارید.
واژه Vicinity
واژه Century

لغت دوم

Century (n.) /ˈsentʃəri/ ۱۰۰ years

US

UK

قرن، سده

George Washington lived in the eighteenth century.

ترجمه: «جورج واشنگتن» در قرن هجدهم زندگی می‌کرد.

لغت سوم

Rage (n.) /reɪdʒ/ violent anger; something that arouses intense but brief enthusiasm

US

UK

خشم شدید؛ میل شدید

The mayor felt a sense of rage about the exaggerations* in the press.

ترجمه: شهردار از مبالغۀ مطبوعات به خشم آمد.
واژه rage
واژه Document

لغت چهارم

Document (n.) /'dɑːkjument/ something handwritten or printed that gives information or proof of some fact

US

UK

سند، مدرک

We were reluctant* to destroy important documents.

ترجمه: ما مایل نبودیم که مدارک مهم را از بین ببریم.

لغت پنجم

Conclude (v.) /ken'klu:d/ end; finish; decide

US

UK

پایان دادن، خاتمه یافتن؛ نتیجه‌گیری کردن

The gloomy* day concluded with a thunderstorm.

ترجمه: روز ابری با یک طوفان و رعدوبرق به پایان رسید.
واژه conclude
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس هفدهم
حتما بخوانید
واژه Undeniable

لغت ششم

Undeniable (adj.) /ˌʌndɪˈnaɪəbəl/ not to be denied; cannot be questioned

US

UK

انکارناپذیر، بی‌چون‌وچرا، مسلم

The jury concluded* that the teenagers were undeniably guilty .

ترجمه: هیئت‌منصفه به این نتیجه رسید که بی‌شک نوجوانان گناهکار هستند.

لغت هفتم

Resist (v.) /rɪ'zɪst/ act against; strive against; oppose

US

UK

مقاومت کردن؛ خودداری کردن

Totie could not resist eating the chocolate sundae.

ترجمه: «توتی» نتوانست از خوردن بستنی میوه‌ای-شکلاتی خودداری کند.
واژه Resist
واژه Lack

لغت هشتم

Lack (v., n.) /læk/ be entirely without something; have not enough

US

UK

نداشتن، بی‌بهره بودن؛ کمبود داشتن

Your daily diet should not lack fruits and vegetables.

ترجمه: رژیم غذایی روزانۀ شما نبایستی فاقد میوه و سبزیجات باشد.
معرفی ۷ کتاب فوق‌العاده برای یادگیری واژگان زبان انگلیسی
حتما بخوانید

لغت نهم

Ignore (v.) /ɪgˈnɔ:r/ pay no attention to; disregard

US

UK

اعتنا نکردن، بی‌توجهی کردن

Little Alice realized that if she didn’t behave, her parents would ignore her .

ترجمه: «آلیس» کوچولو می‌دانست که اگر درست رفتار نکند، والدینش به او اعتنا نمی‌کنند.
واژه Ignore
واژه Challenge

لغت دهم

Challenge (v.) /ˈtʃælɪndʒ/ call to a fight

US

UK

به مبارزه طلبیدن؛ به چالش کشیدن

Aaron Burr challenged Alexander Hamilton to a duel.

ترجمه: «آرون بِر»، «الکساندر همیلتون» را به مسابقۀ تک‌به‌تک دعوت کرد.

لغت یازدهم

Miniature (adj.) /ˈmɪnətʃə(r), ˈmɪnətʃʊr/ represented on a small scale

US

UK

نسخۀ بسیار کوچک از هر چیز، ماکت، مینیاتور

The young boy wanted a miniature sports car for his birthday.

ترجمه: پسربچه، برای تولدش یک ماشین مسابقۀ کوچک می‌خواست.
واژه miniature
واژه source

لغت دوازدهم

Source (n.) /sɔ:s US sɔ:rs/ place from which something comes or is obtained

US

UK

منبع، منشأ، مبدأ

The source of Buddy’s trouble was boredom.

ترجمه: منشأ اصلی مشکل «بادی» خستگی بود.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
۵/۵ (۱ Review)
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه