جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » آموزش تصویری لغات ۵۰۴ واژه » آموزش لغات 504 با تصویر – درس 29
  • fastzaban
  • ۱۴ فروردین, ۱۳۹۹
  • ۱۲:۲۸
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Daze

آموزش لغات 504 با تصویر – درس 29

فست زبان: در یکی دیگر از سری آموزش‌ لغات 504 تصویری، اینبار آموزش تصویری درس بیست و نهم این کتاب را برای شما آماده کردیم. این درس نیز شامل ۱۲ واژه می باشد که به همراه تصویر، تلفظ، مترادف، مثال و ترجمه فارسی آورده شده است. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

 

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل این آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.

کتاب Fast 504

لغت اول

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Toil

Toil (n., v.) /tɔɪl/ hard work; to work hard; move with difficulty

زحمت؛ سخت کار کردن؛ به‌سختی حرکت کردن

The feeble* old man toiled up the hill.

پیرمرد ناتوان به‌زحمت از تپه بالا رفت.


لغت دوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Blunder

Blunder (n., v.) /ˈblʌndər/ stupid mistake; to make a stupid mistake; stumble; say clumsily

اشتباه احمقانه؛ اشتباه کردن؛ لنگان‌لنگان رفتن؛ از روی بی‌فکری گفتن

Bert’s awkward* apology could not make up for his serious blunder.

عذرخواهی ناشیانۀ «بِرت» نمی‌توانست اشتباه بزرگ او را جبران کند.


لغت سوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Daze

Daze (v.) /deɪz/ confuse

گیج کردن، مبهوت کردن

The severity* of the blow dazed the fighter and led to his defeat.

شدت ضربه مبارز را گیج کرد و به باخت او منجر شد.


لغت چهارم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Mourn

Mourn (v.) /mɔːrn/ grieve; feel or show sorrow for

ماتم گرفتن؛ عزاداری کردن؛ تأسف خوردن

Sandra did not cease* to mourn for John Lennon.

«ساندرا» دست از سوگواری برای «جان لِنون» بر نمی‌داشت.


لغت پنجم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Subside

Subside (v.) /səbˈsaɪd/ sink to a lower level; grow less

نشست کردن (زمین)؛ فروکش کردن، آرام شدن

The waves subsided when the winds ceased* to blow.

وقتی وزش باد متوقف شد، امواج فروکش کردند.


لغت ششم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Maim

Maim (v.) /meɪm/ cripple; disable; cause to lose an arm, leg, or other part of the body

معلول کردن؛ نقص عضو

Auto accidents maim many persons each year.

هرساله افراد بسیاری در سوانح رانندگی دچار نقص عضو می‌شوند.


لغت هفتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Comprehend

Comprehend (v.) /ˌkɑːmprɪˈhend/ understand

فهمیدن، درک کردن

My parents say that they cannot comprehend today’s music.

والدینم می‌گویند که نمی‌توانند موسیقی امروزی را بفهمند.


لغت هشتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Commend

Commend (v.) /kəˈmend/ praise; hand over for safekeeping

تعریف کردن، مورد ستایش قرار دادن؛ سپردن به

Everyone commended the mayor’s thrifty* suggestion.

همه پیشنهاد صرفه‌جویانۀ شهردار را تحسین کردند.


لغت نهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Final

Final (adj.) /ˈfaɪnəl/ coming last; deciding

پایانی، نهایی؛ سرنوشت‌ساز

The final week of the term is rapidly* approaching.

هفتۀ پایانی ترم به‌سرعت در حال نزدیک شدن است.


لغت دهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Exempt

Exempt (v., adj.) /ɪɡˈzempt/ make free from; freed from

معاف کردن؛ معاف

School property is exempt from most taxes.

اموال مدرسه از اکثر مالیات‌ها معاف است.


لغت یازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Vain

Vain (adj.) /veɪn/ having too much pride in one’s ability, looks, etc.; of no use

مغرور، ازخودراضی؛ بیهوده

Josephine is quite vain about her beauty.

«ژوزفین» خیلی به زیبایی‌‌‌‌اش می‌نازد (مغرور است).


لغت دوازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - لغت Repetition

Repetition (n.) /ˌrepəˈtɪʃən/ act of doing or saying again

تکرار

The repetition of new words in this book will help you to learn them.

تکرار لغات جدید در این کتاب به شما کمک می‌کند که آنها را یاد بگیرید.

منبع: کتاب Fast 504 استاد مهرداد زنگیه‌وندی – استاد محمدرضا ربیعی

 

 

4/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

آموزش ویدیویی 504 واژه - اختصاصی فست زبانمشاهده