جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » آموزش تصویری لغات ۵۰۴ واژه » آموزش تصویری کتاب 504 واژه – درس دوازدهم
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Frank

آموزش تصویری کتاب 504 واژه – درس دوازدهم

فست زبان: در یکی دیگر از سری آموزش‌های کتاب 504 واژه، آموزش کامل تصویری درس ۱۲ این کتاب را برای شما آماده کردیم. این درس نیز شامل ۱۲ واژه می باشد که به همراه تصویر، تلفظ، مترادف، مثال و ترجمه فارسی آورده شده است. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

 

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل این آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.
کتاب Fast 504

لغت اول

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Ignite

Ignite (v.) /ɪg’naɪt/ set on fire

تلفظ بریتانیایی / UK

آتش زدن، مشتعل شدن، ایجاد احتراق کردن

One match can ignite an entire forest.

یک کبریت می‌تواند یک جنگل کامل را به آتش بکشد.


لغت دوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه abolish

Abolish (v.) /əˈbɑːlɪʃ/ do away with completely; put an end to

تلفظ بریتانیایی / UK

منسوخ کردن، فسخ کردن

My school has abolished final exams altogether.

مدرسۀ من امتحانات پایان‌ترم را بطور کامل لغو کرده است.


لغت سوم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه urban

Urban (adj.) /ˈɜːrbən/ of or having to do with cities or towns

تلفظ بریتانیایی / UK

وابسته به شهر، شهری

I plan to exchange my urban location for a rural* one.

قصد دارم موقعیت خود در شهر را با یک محل روستایی معاوضه کنم.


لغت چهارم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Population

Population (n.) /ˌpɑːpjuˈleɪʃən/ people of a city or country

جمعیت؛ مردم

China has the largest population of any country.

چین نسبت به هر کشوری بیشترین جمعیت را دارد.


لغت پنجم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Frank

Frank (adj.) /fræŋk/ free in expressing one’s real thoughts, opinions, or feelings; not hiding what is in one’s mind

تلفظ بریتانیایی / UK

رک؛ صادق، درستکار

People liked Duffy because they knew he would be frank with them.

مردم «دافی» را دوست داشتند، چون می‌دانستند او با آنها روراست است.


لغت ششم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Pollute

Pollute (v.) /pe’lu:t/ make dirty

تلفظ بریتانیایی / UK

آلوده کردن

There is much evidence* to show that the air we breathe is polluted.

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد هوایی که ما استنشاق می‌کنیم آلوده است.


لغت هفتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Hesitate

Reveal (v.) /ri’vi:l/ make known

تلفظ بریتانیایی / UK

آشکار کردن؛ افشا کردن

The auto company revealed reluctantly* that there were defects* in their new models.

شرکت خودروسازی با اکراه فاش کرد که در مدل‌های جدیدشان نقص‌هایی وجود داشته است.


لغت هشتم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Prohibit

Prohibit (v.) /proʊ’hibit/ forbid by law or authority

ممنوع کردن؛ جلوگیری کردن

Many homeowners prohibit others from walking on their property.

بسیاری از صاحب‌خانه‌ها از پا گذاشتن دیگران به ملکشان جلوگیری می‌کنند.

 


لغت نهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Urgent

Urgent (adj.) /ˈɜːrdʒənt/ demanding immediate action or attention; important

تلفظ بریتانیایی / UK

اضطراری، مبرم

An urgent telephone call was made to the company’s treasurer.

یک تماس اضطراری با خزانه‌دار شرکت گرفته شد.


لغت دهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Adequate

Adequate (adj.) /ˈædɪkwət/ as much as is needed; fully sufficient

کافی، مناسب

Rover was given an adequate amount of food to last him the whole day.

به‌اندازۀ کافی به «رُور» غذا دادند تا کل روز را دوام بیاورد.


لغت یازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه Decrease

Decrease (v.) /dɪˈkriːs/ make or become less

کاستن، کاهش دادن

As he kept spending money, the amount he had saved decreased.

مقدار پولی که پس‌انداز کرده بود کم شد، چون مدام از آن خرج می‌کرد.


لغت دوازدهم

آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه تصویری - واژه audible

Audible (adj.) /ˈɑ:dəbəl/ able to be heard

تلفظ بریتانیایی / UK

آنقدر بلند که بتوان شنید، رسا

After Len got his new hearing aid, my telephone calls became audible.

بعد از اینکه «لِن» سمعک جدیدش را خرید، صدای من را پشت تلفن راحت‌تر می‌شنید.

 

منبع: کتاب Fast 504 استاد مهرداد زنگیه‌وندی – استاد محمدرضا ربیعی

 

مطالعه درس‌های دیگر آموزش کتاب 504 واژه با روش یادگیری تصویری

لطفا به این مطلب رای دهید.

3.7/5 - (3 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

آموزش ویدیویی 504 واژه - اختصاصی فست زبانمشاهده