فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان درس پانزدهم کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس پانزدهم

لغت اول

Expand (v.) /ɪkˈspænd/ increase in size; enlarge; swell

US

UK

بزرگ کردن، بسط دادن

Present laws against people who pollute* the air must be expanded.

ترجمه: قوانین فعلی در مورد کسانی که هوا را آلوده می‌کنند باید توسعه پیدا کنند.
واژه expand
واژه Alter

لغت دوم

Alter (v.) /ˈɔːltər/ make different; change; vary

US

UK

عوض کردن؛ دستکاری کردن

It’s absurd* to spend money to alter that old candy store.

ترجمه: صرف هزینه برای تغییر آن مغازۀ شیرینی‌فروشی قدیمی احمقانه است.

لغت سوم

Mature (adj.) /məˈtʃʊr, məˈtjʊər/ ripe; fully grown or developed

US

UK

[میوه و غیره] رسیده؛ [انسان و جانور] بالغ

I could tell that Mitch was mature from the way he persisted* in his work.

ترجمه: از پشتکاری که «میچ» در کارش داشت فهمیدم که او آدم پخته‌‌ای است .
واژه mature

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی دکمه زیر کلیک کنید.

واژه sacred

لغت چهارم

Sacred (adj.) /ˈseɪkrəd/ worthy of respect; holy

US

UK

قابل‌احترام، مقدس

Her sacred medal had to be sold because the family was in urgent* need of money.

ترجمه: مدال مقدسش بایستی فروخته می‌شد، زیرا خانواده‌‌‌‌اش نیاز مبرم به پول داشت.

لغت پنجم

Revise (v.) /rɪ'vaɪz/ change; alter*; bring up to date

US

UK

تغییر دادن، اصلاح کردن

The dictionary was revised and then published in a more expensive* edition.

ترجمه: «مونته» تمایلی نداشت که به دوست‌دختر جدیدش قول وفاداری بدهد.
واژه revise
آموزش کامل لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس هفتم
حتما بخوانید
واژه pledge

لغت ششم

Pledge (v.) /pledʒ/ promise

US

UK

سرزنش کردن؛ (علناً) متهم کردن

Before the grand jury, the sinister* gangster pledged to tell the whole truth.

ترجمه: تبهکار شرور در برابر هیئت‌منصفۀ عالی قول داد که کل حقیقت را بگوید.

لغت هفتم

Casual (adj.) /ˈkæʒuəl/ happening by chance; not planned or expected; not calling attention to itself

US

UK

اتفاقی، پیش‌بینی‌نشده

The bartender made a casual remark about the brawl* in the backroom.

ترجمه: صاحب کافه در مورد دعوای اتاق پشتی با بی‌تفاوتی ظهارنظر کرد.
واژه Pursue

لغت هشتم

Pursue (v.) /pərˈsuː/ follow; proceed along

US

UK

تعقیب کردن، دنبال رفتن

Ernie rowed up the river, pursuing it to its source.

ترجمه: «اِرنی» در رودخانه پارو می‌زد و به دنبال سرچشمۀ آن بود.
آموزش تصویری واژگان ۵۰۴ - درس یازدهم
حتما بخوانید

لغت نهم

Unanimous (adj.) /ju:'nanɪmes/ in complete agreement

US

UK

هم‌عقیده، متفق‌القول

The class was unanimous in wanting to eliminate* study halls.

ترجمه: کلاس اجماعاً خواستار حذف کلاس مطالعه و تمرین بود.
واژه Unanimous
واژه Fortunate

لغت دهم

Fortunate (adj.) /ˈfɔː(r)tʃənət/ having good luck; lucky

US

UK

خوشبخت

Wesley was fortunate to have an adequate* sum of money in the bank.

ترجمه: «وِسلی» خوش‌شانس بود که پول ‌‌‌به‌اندازۀ کافی در بانک داشت.

لغت یازدهم

Pioneer (n., adj.) /ˌpaɪəˈnɪə(r)/ one who goes first or prepares a way for others

US

UK

پیشگام، پیشکسوت

My grandfather was a pioneer in selling wholesale* products.

ترجمه: پدربزرگ من در فروش محصولات بصورت عمده پیش‌قدم بود.
واژه Pioneer
واژه innovative

لغت دوازدهم

Innovative (adj.) /ˈɪnəveɪtɪv/ fresh; clever; having new ideas

US

UK

نو؛ مبتکرانه

Nicole decided to alter* her approach and become more innovative.

ترجمه: «نیکول» تصمیم گرفت رویکردش را عوض کند و خلاق‌تر شود.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
۵/۵ (۱ Review)
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه
تخفیف بزرگ فست زبان در راه است...