جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات آزمون UTEPT تشریحی » نمونه سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی
  • fastzaban
  • ۳۱ فروردین, ۱۳۹۸
  • ۱۰:۴۹
  • ۱۷,۵۴۴
سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

در این مطلب از وبسایت فست زبان سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران UTEPT را با پاسخ تشریحی کامل و رایگان برای شما آماده کردیم. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

توجه: برای مطالعه سوالات بیشتری از این آزمون در منوی بالای سایت روی سوالات آزمون UTEPT تشریحی کلیک کنید.

سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) با پاسخ تشریحی رایگان

1. The prominent gymnast’s going to practice more and more to win in the Olympic games, …………..?
(A) isn’t he
(B) doesn’t
(C) didn’t
(D) won’t

2. Hypermarkets are good places for shopping because of their comfort, modern style, ………….. reasonable prices.
(A) the same as

(B) as well
(C) the same
(D) as well as

3. I am really surprised! How is it possible for you to be the first person .………….. the class?
(A) have attended
(B) to attend

(C) will attend
(D) to attending

4. After reading the report about the scientific achievements of the country, ………….. .
(A) more progress was achieved in the whole region

(B) the report was published by the authorities
(C) university students got encouraged to study harder
(D) the book became the best seller of the decade

5. Geysers have often been compared to volcanoes ………….. they both emit hot liquids from below the Earth’s surface.
(A) due to

(B) because
(C) in spite of
(D) regardless of

6. It is sometimes impossible ………….. in these days.
(A) for optimistic remaining

(B) to remain optimistic
(C) for an optimistic person remain
(D) remaining a person optimistic

7. Having collected their data sets, ………….. .
(A) the researchers began data analysis

(B) their data analysis was begun
(C) its researchers began the analysis
(D) the data analysis was begun

8. Fattaneh Haj Seyyed Havadi’s novel The Morning of Hangover, ……….. in 1374, was an immediate success.
(A) published
(B) was published
(C) when it published
(D) that it published

فیلم آموزش گرامر و ریدینگ آزمون‌های زبان دکتری
حتما بخوانید

 

پاسخ تشریحی سوالات آزمون UTEPT

۱. پاسخ گزینۀ A است.
این سؤال در رابطه با «کاربرد ضمائم پرسشی» است. با توجه به نکات صفحۀ ۱۲۱ (بخش ۹) کتاب Fast Grammar، در این سؤالات، فعل کمکی متناسب با جمله یا فعل (کمکی) انتخاب شده و قبل از ضمیر فاعلیِ متناسب با فاعل جمله قرار می گیرد. همچنین، فعل (کمکی) از نظر مثبت یا منفی بودن با فعل (کمکی) جملۀ اصلی رابطۀ عکس دارد. در اینجا، is فعل کمکی جملۀ اصلی است و he فاعل آن است. در نتیجه، isn’t he پاسخ صحیح است.

ترجمه: «ژیمناست مشهور بیشتر و بیشتر تمرین خواهد کرد تا در بازی های المپیک برنده شود، اینطور نیست؟»

کتاب Fast Grammar | گرامر جامع آزمون‌ های زبان
حتما بخوانید

۲. پاسخ گزینۀ D است.
از the same «یکسان» و the same as «یکسان با» برای مقایسه استفاده می‌شود. در اینجا مقایسه نداریم؛ پس گزینه های A و C رد می‌شوند. as well و as well as هر دو به معنی «همچنین» هستند. از as well تنها می توان در انتهـای جمـله استفاده کرد؛ ولی بعد از as well as جمله ادامه پیدا می کنـد. پس، گزینۀ D صحیح است.

ترجمه: «فروشگاه های بزرگ بدلیل راحتی، شیوۀ ساخت مدرن و قیمت های معقول‌شان مکان های مناسبی برای خرید هستند.»

۳. پاسخ گزینۀ B است.
بعد از اعداد ترتیبی [اینجا the first] بایستی از مصدر با to استفاده شود (بخش ۹، صفحۀ ۱۰۴ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان دکتری Fast Grammar). در نتیجه، پاسخ گزینه B است. دقت کنید که جمله دارای فاعل it و فعل is است؛ پس، گزینه‌های A و C، بدلیل داشتن فعل اضافی رد می‌شوند (بخش ۳). کاربرد هم زمان to و -ing هم به همراه یک فعل، غالباً نادرست است؛ بنابراین، گزینه D نیز رد می شود.

۴. پاسخ گزینۀ C است.
در قسمت اول جمـله با حالت کوتاه شـدۀ جمله واره های قیـدی مواجهیـم (بخش ۴، درس ۲ کتاب Fast Grammar)؛ طبق نکتۀ صفحۀ ۳۵ کتاب، در این موارد، فاعل حذف شده بایستی با فاعل جمله وارۀ اصلی یکسان باشد. پس، گزینه های A، B و D نمی توانند صحیح باشند، زیرا دارای فاعل های غیر جاندار progress «پیشرفت»، report «گزارش» و book هستند که نمی توانند نقش فاعل فعل read در جمله وارۀ اول را داشته باشند. قبل از کوتاه شدن، جمله وارۀ اول به شکل زیر بوده است:

After they (the students) read the report about the scientific …

ترجمه: «پس از خواندن گزارش دستاوردهای علمی کشور، دانشجویان تشویق شدند که سخت‌تر مطالعه کنند.»

کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری - ویرایش 1400
حتما بخوانید

5. پاسخ گزینهٔ B است.
در صورت سؤال، دو فعل (have been compared و emit) و در نتیجه دو جمله‌ واره داریم؛ پس، برای ارتباط دو جمله‌ واره، به یک ربط‌ دهنده نیاز داریم. گزینه‌ های A ،C و D عبارت‌ های حرف اضافه هستند و هر سه رد می‌ شوند [نمی‌ توانند ربط‌ دهندۀ دو جمله‌ واره باشند]. پاسخ گزینهٔ B است. because یک ربط‌ دهندهٔ قیدی بیان دلیل است (بخش ۴، درس دوم).

۶. پاسخ گزینۀ B است.
بعد از صفت impossible در جای خالی بایستی از مصدر با to استفاده شود. پاسخ B است.

۷. پاسخ گزینۀ A است.
با یک جمله وارۀ وصفی کوتاه شده مواجه هستیم. بعد از کاما و در جای خالی به فاعل (جاندار) و فعل نیاز داریم. گزینۀ A صحیح است که who have collected … بوده در اصل و با حذف who بصورت having collected درآمده است. دقت کنید که فعل collect «جمع‌ آوری کردن» به فردی برای انجام کار نیاز دارد؛ پس، گزینه‌ های B و D که بصورت مجهولی هستند، رد می شوند.

۸. پاسخ گزینهٔ A است.
در صورت سؤال، novel فاعل و was فعل است. بین دو کاما، یک بدل و یا یک جمله واره وصفی خواهیم داشت. در بدل فعل نداریم. پس، گزینهٔ B رد می‌ شود. بعد از کاما (و حروف اضافه) نمی‌ توان از ضمیر موصولی that استفاده کرد. در نتیجه، گزینهٔ D هم رد می‌ شود. در گزینهٔ C هم حداقل فعل معلوم published برای فاعل novel نادرست است. پاسخ گزینهٔ A است که با انتخاب آن یک بدل خواهیم داشت (بخش‌ های ٣ و ۴، درس چهارم کتاب Fast Grammar).

منبع سوالات و پاسخ تشریحی: کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری استاد مهرداد زنگیه وندی

بسته کامل آزمون UTEPT دانشگاه تهران با ارسال پستی رایگان به سراسر کشور

کلاس ویدیویی آموزش گرامر و درک مطلب

۱۷ ساعت آموزش نکات گرامر و درک مطلب بصورت کامل توسط استاد مهرداد زنگیه وندی مولف مجموعه قدرتمند Fast انتشارات جنگل. شما فقط با یکبار پرداخت هزینه می توانید تمام این ویدیوها را دانلود کنید و تا همیشه و بدون محدودیت زمانی از آنها استفاده کنید. این ویدیوها از صفر تا ۱۰۰ هستند و شما در هر سطحی از زبان می توانید بدون هیچ مدرس و کلاسی در آزمون زبان نتیجه لازم را کسب نمایید. برای اطلاعات بیشتر روی بنر زیر کلیک کنید.

فیلم آموزش گرامر و ریدینگ آزمون‌های زبان دکتری
حتما بخوانید

 

حتما نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با آزمون تافل دانشگاه تهران (UTEPT) در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها 4

4
Leave a Reply

2 نظر تأیید شده
2 پاسخ تأیید شده
0 دنبال کنندگان
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی محبوب‌ترین
اعلام کردن به
امیر

سلام چطور میشه تو کلاسای سه روز شرکت کرد؟و هزینه ش به چه صورته؟ممنونم

حسن نصرتی

سلام لطفا در کلاسهای سه روزه تان، از سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران بیشتر حل کنید و یا نحوه کار برای این آزمون و یا نوع کار را توضیح دهید.ممنکن

دوره فشرده حضوری گرامر و ریدینگ استاد زنگیه وندیثبت‌نام با تخفیف ویژه