جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات آزمون UTEPT تشریحی » سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران با جواب تشریحی – واژگان
نمونه سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران با جواب تشریحی – واژگان

فست زبان:‌ در این مطلب از وبسایت تخصصی آزمون زبان دانشگاه تهران، سوالاتی از مبحث واژگان این آزمون را با پاسخ تشریحی کامل برای شما آماده کرده‌ایم. حتما در ادامه با ما همراه باشید.

سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران – بخش واژگان

1. The professor said that it takes years to ……..…… as a teacher.
(A) complete

(B) practice
(C) accept
(D) qualify

2. Since no party had a clear majority in the election, the opposition leader ………..… to withdraw the election.
(A) accepted

(B) assisted
(C) attracted
(D) assessed

3. Although the subject was complicated, the professor managed to make it all totally clear and ……..…… by her delivery.
(A) simple

(B) secure
(C) saintly

(D) satisfied

4. I am completely confused as to why she did it and so it is not ……..…… to imagine why other people are mystified too.
(A) difficult

(B) debatable
(C) decided
(D) definite

5. The regulation has nothing to do with you and does not …..……… to your situation.
(A) attract

(B) adhere
(C) apply
(D) attach

6. There has been substantial discussion in the historiography of science and technology about what an invention is.
(A) conclusive

(B) conscious
(C) considerable

(D) controversial

7. Historians of science can provide substantively grounded insights into the relation between the public and professionals.
(A) feverishly

(B) furiously
(C) fundamentally
(D) functionally

8. Reclaiming the interaction between science and history of science yields interesting perspectives.
(A) probes

(B) produces
(C) protects
(D) profits

9. The unintended consequences of human activity have been accumulated.
(A) amended

(B) annexed
(C) abused

(D) amassed

10. Abstractions tend to be opaque with regard to the historically specific experiences from which they emerge.
(A) difficult to understand

(B) clear to know
(C) transparent
(D) transcend

11. A future web of knowledge would help to balance asymmetries in the ownership and control of knowledge.
(A) inequalities

(B) peculiarities
(C) irrelevances
(D) irregularities

12. The importance of Muslim contributions to science, technology, philosophy and the arts cannot be overstated.
(A) is very important

(B) can be ignored
(C) should be neglected

(D) must be restarted

13. It is important to maintain our position as the preeminent nation of science and technology.
(A) disturbed

(B) distributed
(C) distorted
(D) distinguished

14. This paper is lighted in a way to accentuate the motley color distribution.
(A) marvelous

(B) messy
(C) modified

(D) mixed

15. The professor agreed in general with what the researcher said but he challenged with one point and would take the issue later.
(A) defied

(B) degraded
(C) denounced
(D) disordered

16. The results suggest that providing day care may be insufficient as a strategy to reduce poverty.
(A) inadvisable

(B) inadequate
(C) inappropriate

(D) incongruous

17. The availability of default setting and the flexibility in replacing them is an important feature.
(A) accountability

(B) actuality
(C) accessibility

(D) admissibility

18. If he does not improve his timekeeping, then he will ultimately be dismissed.
(A) misled

(B) discounted
(C) ignored
(D) fired

19. The timeline of human history has become intrinsically meshed with the geologic timeline.
(A) inevitably

(B) innovatively
(C) inherently

(D) inquisitively

20. Such absolute power can easily corrupt, and it is no wonder that the feudal system is humanly degrading.
(A) harming

(B) humiliating
(C) hurting
(D) harassing

پاسخ تشریحی سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران

1. گزینه D «استاد گفت که سال‌ها طول می‌کشد تا به‌عنوان یک معلم واجد شرایط شوید.»
A) تکمیل کردن
B) تمرین کردن
C) پذیرفتن
D) واجد شرایط شدن

2. گزینه A «از آنجاییکه هیچ حزبی اکثریت قاطعی ر‎ا در انتخابات کسب نکرد، رهبر حزب رقیب پذیرفت که از انتخابات کناره گیری کند.»
A) پذیرفتن
B) کمک کردن
C) جذب کردن
D) ارزیابی کردن

3. گزینه A «اگرچه موضوع پیچیده بود، استاد توانست با ارائه‌اش آن را کاملا واضح و ساده کند.»
A) ساده
B) امن
C) امین، درستکار، قدیس
D) راضی، خرسند

4. گزینه A «از اینکه چرا او آن کار را انجام داد کاملاً گیج شده‎ام؛ بنابراین، تصور اینکه چرا بقیه هم گیج شده‎اند دشوار نیست.»
A) سخت، دشوار
B) بحث انگیز
C) معین، مشخص؛ راسخ
D) معلوم، معین، مشخص

5. گزینه C «این آیین‌ نامه هیچ ارتباطی به شما ندارد و در مورد شرایط شما قابل اجرا نیست.»
A) جذب کردن
B) چسبیدن
C) بکار بردن، قابل اجرا بودن
D) چسباندن، بستن به، الصاق کردن

6. گزینه C «[از دیرباز] بحث‌ های قابل‌ توجهی در تاریخ ‌نگاری علم و فناوری دربارۀ اینکه اختراع چیست، وجود داشته است.»
A) قاطع، مسلَم
B) آگاه، متوجه
C) قابل توجه
D) بحث برانگیز، جدل‌آمیز

7. گزینه C «تاریخ شناسان علم می‎توانند بینش اساسا معقولی درباره ارتباط بین عامه مردم و افراد حرفه ‌ای را ارائه دهند.»
A) هیجان‌ زده ‌وار، پرشور
B) بطور خشمگینی
C) اساسا
D) بطور عملی

8. گزینه B «اصلاح تعامل بین علم و تاریخ علم چشم‌ اندازهای جالبی را ایجاد میکند
A) بررسی کردن، کندوکاو کردن
B) تولید کردن، ایجاد کردن
C) محافظت کردن
D) سود بردن، منفعت کردن

9. گزینه D «پیامدهای ناخواستۀ فعالیت‌ های بشری انباشته شده است
A) بهتر کردن، بهبود بخشیدن
B) ضمیمه کردن؛ به زور تصاحب کردن
C) سوء استفاده کردن؛ بدرفتاری کردن
D) انباشتن، جمع کردن

10. گزینه A «مفاهیم کلی تمایل دارند با توجه به تجربیات خاص تاریخی که از آن پدیدار می‌ شوند، مبهم باشند.»
A) گنگ، مبهم
B) واضح و قابل‌فهم
C) واضح، مبرهن، آشکار
D) فراتر از … رفتن

بسته کامل آزمون UTEPT دانشگاه تهران با ارسال پستی رایگان به سراسر کشور

11. گزینه A  «شبکۀ آتی دانش به تعادل نابرابری‌ های موجود در مالکیت و کنترل دانش کمک خواهد کرد.»
A) نابرابری
B) صفات مشخصه
C) بى ‌ربطى، نامربوطى
D) بى ‌قاعدگى، ناهنجارى

12. گزینه A «اهمیت مشارکت‌ های مسلمانان در علم، فن‌آوری، فلسفه و هنر را نمی ‌توان نادیده گرفت
A) بسیار مهم و چشمگیر است
B) قابل چشم‌ پوشی است
C) باید نادیده گرفته شود
D) باید دوباره شروع شود

13. گزینه D «مهم است که جایگاه خود را به‌عنوان کشور برتر در زمینۀ علم و تکنولوژی حفظ کنیم.»
A) آشفته
B) توزیع‌ شده
C) تحریف ‌شده
D) برتر، سرآمد

14. گزینه D «این کاغذ به شکلی آتش می ‌گیرد که بتواند توزیع رنگ‌ها بصورت درهم و رنگارنگ را مشخص‌تر کند.»
A) شگفت‌ انگیز، حیرت ‌انگیز
B) نامرتب، آشفته
C) اصلاح ‌شده
D) درهم

15. گزینه A «استاد بطور کلی با آنچه محقق گفت موافق بود، اما او را با یک نکته به چالش کشید و سپس با او مخالفت کرد.»
A) به مبارزه طلبیدن
B) پست کردن، کم ارزش کردن
C) مردود شمردن، محکوم کردن
D) دچار اختلال کردن

16. گزینه B «نتایج حاکی از آن است که ارائه مراقبت روزانه به‌عنوان راهکاری برای کاهش فقر ممکن است ناکافی باشد.»
A) ناروا، ناشایست
B) ناکافی
C) نامناسب، ناشایست
D) ناهماهنگ، ناسازگار، ناهمگن

17. گزینه C «در دسترس بودن تنظیمات پیش‌فرض و انعطاف‌پذیری در جایگزینی آنها یک ویژگی مهم است.»
A) پاسخگویی
B) واقعیت، امر مسلم
C) در دسترس بودن
D) پذیرفتنى بودن

18. گزینه D «اگر او سر موقع به سر کار نیاید، در نهایت اخراج خواهد شد
A) گمراه کردن/ شدن
B) [قیمت] تخفیف دادن/ قائل شدن
C) نادیده گرفتن
D) اخراج کردن/ شدن

19. گزینه C «جدول زمانی تاریخ بشر ذاتا با جدول زمانی زمین شناسی گره خورده است.»
A) ناگزیر، بطور اجتناب ‌ناپذیری
B) مبتکرانه
C) ذاتا
D) با فضولی

۲۰. گزینه B «چنین قدرت مطلقی به ‌آسانی می ‌تواند باعث فساد شود، و جای شگفتی ندارد که نظام فئودال از نظر انسانی خوار کننده است.»
A) آسیب‌ رسان
B) تحقیر کننده، خوار کننده
C) آسیب ‌رسان
D) آزار دهنده

توجه: دانلود فایل pdf سوالات همراه جواب

 

1/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 2

  1. ممنون از وقتی که برای داوطلبان آزمون زبان دانشگاه تهران میذارید و سوالات رو رایگان منتشر می کنید