جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » مقالات آموزشی » 31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی
31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی

31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی

فست زبان: همه ما کلمه «خلاصه» را خیلی دوست داریم. بطور مثال مطالعه خلاصه یک کتاب را خیلی بیشتر از خواندن آن کتاب ترجیح می دهیم. ما هم با شما موافقیم و بهمین خاطر در این مقاله قصد داریم کل مطالب کتاب Fast Grammar (گرامر جامع آزمون های زبان) را در قالب 31 نکته طلایی آموزش گرامر زبان انگلیسی آموزش دهیم.

معرفی کلی کتاب فست گرامر

شاید شما اولین بار است که اسم کتاب فست گرامر را شنیده باشید و دوست دارید معرفی کلی از این کتاب را بدانید. کتاب Fast Grammar با نام فارسی گرامر جامع آزمون های زبان تالیف استاد مهرداد زنگیه وندی است که در 16 بخش به آموزش گرامر زبان انگلیسی می پردازد.

ویژگی های کتاب فست گرامر

 • آموزش مطالب به زبان فارسی
 • آموزش ساده و از پایه گرامر زبان انگلیسی
 • مثال های بسیار کاربردی برای تمام مباحث
 • داشتن تست از آزمون های مختلف زبان در ایران
 • پاسخ تشریحی برای تمام سوالات
 •  نکات تست‌ زنی سریع بصورت ابداعی
 • قابل استفاده برای تمام زبان آموزان در هر سطحی 
 • پرفروش ترین کتاب گرامر ایران در سال ۹۷ در انتشارات جنگل

اگر دوست دارید این کتاب بسیار فوق العاده را همین الان تهیه کنید لازم نیست جایی برید، فقط کافیه به فروشگاه اینترنتی فست زبان مراجعه کنید و سفارش خود را ثبت کنید تا در سریع ترین زمان ممکن آن را درب منزل تحویل بگیرید.

در ادامه شما را با 31 مورد از نکات طلایی گرامر زبان انگلیسی آشنا خواهیم کرد که مشابه آن را در هیچ منبع دیگری مشاهده نخواهید کرد!

نکته طلایی 1

بعد از افعال وجهی بایستی از شکل ساده فعل استفاده شود (بخش ۱۰ Fast Grammar). افعال وجهی عبارتند از: 

can, could, will, would, may, might, shall, should, ought to, must, have to, has to, had to

مثال:

You  must/could   explains/explained …  نادرست

You must/could (فعل وجهیexplain (شکل ساده فعل) the reason. شکل صحیح

بعد از (let ،had better (’d better) ،would rather (’d rather، «اجازه دادن»، make «وادار کردن» و فعل کمکی does, did) do) هم بایستی از شکل ساده فعل استفاده شود (بخش ۱۰ کتاب):

مثال:

I made him go.

وادارش کردم برود.

You had better (’d better) leave now.

بهتر است حالا بروی.

تست: 

Ex. The heavy rain this morning has made me …………… in my room instead of going to the library. (آزمون ای پی تی ادوار گذشته)
1) to stay

2) staying
3) stay
4) stayed

بعد از make «وادار کردن» (و اَشکال مختلف آن) بایستی از شکل ساده فعل استفاده شود. بنابراین، پاسخ، گزینۀ ۳ است.
ترجمه: «باران شدید امروز صبح مرا مجبور کرده که بجای رفتن به کتابخانه در اتاقم بمانم

نکته طلایی 2

بعد از همه حروف اضافه تنها شکل فعلی صحیح، شکل ing دار فعل است (بخش ۱۰ کتاب):

after, before, in, on, by, from, of, with(out), like, besides, except, despite, in spite of, because of, due to, according to, …

before  going  … ,  after  seeing  … ,  except washing … ,  except wash

تست:

Ex. It is common to think of …………… as something that takes place in school. (آزمون زبان دانشگاه تهران)
(A) learn

(B) learning
(C) to learn
(D) have learning

بعد از حروف اضافه [اینجا of] تنها شکل فعلی صحیح، شکل ing دار فعل است. بنابراین، پاسخ، گزینه B است.
ترجمه: «رایج است که یادگیری را چیزی (فرآیندی) بدانیم که در مدرسه اتفاق می‌افتد.»

نکته طلایی 3

بعد از صفت‌ها (… ,impossible, likely) تنها شکل فعلی صحیح، مصدر با to است (بخش ۱۰ کتاب): 

It is important (صفتto be (to مصدر با) patient.  →   …  important   being 

تست:

Ex. We were all surprised …………… so soon after his car accident. (آزمون ای پی تی ادوار گذشته)
1) being seen John walking
2) to have seen John to walk
3) to see John walking
4) seeing John to have walked

بعد از صفت [اینجا surprised] بایستی از مصدر با to استفاده شود. بنابراین، پاسخ، گزینۀ 3 است.
ترجمه: «همۀ ما از اینکه جان بعد از سانحۀ رانندگی‌اش این‌قدر زود راه می‌رود، متعجب بودیم.»

نکته طلایی 4

بعد از enough و too نیز تنها شکل فعلی صحیح، مصدر با to است (بخش ۱۰ کتاب): 

She’s old   enough    to decide (to مصدر با)  for herself.     … old  enough   deciding  

توجه: دقت کنید که enough تنها قیدی است که بعد از صفت و قید قرار می‌گیرد و بعد از آن از مصدر با to استفاده می‌شود.

تست:

Ex. Don’t pick these peaches until tomorrow so that they get …….…… to eat. (آزمون ای پی تی ادوار گذشته)
1) more sweet
2) sweet enough
3) most sweet
4) as sweet

enough تنها قیدی است که بعد از صفت و قید [اینجا sweet] قرار می‌گیرد و بعد از آن از مصدر با to استفاده می‌شود. پاسخ، گزینه 2 است.
ترجمه: «این هلوها را تا فردا نچین تا به اندازۀ کافی برای خوردن شیرین شوند.»

نکته طلایی 5

بعد از فعل help «کمک کردن» یا از مصدر با to و یا از مصدر بدون to استفاده می‌شود (بخش ۱۰ کتاب):

Tom helped us   to do / do   the job.   … helped us  doing  …

«تام» به ما کمک کرد تا آن کار را انجام دهیم.

 

نکته طلایی ۶

برای اشاره به هدف از انجام یک کار، بایستی از مصدر با to استفاده شود (بخش ۱۰ کتاب):

Mary went to the bank    to get  (to مصدر با)   some money.

«مِری» به بانک رفت تا مقداری پول بردارد (هدف از رفتن به بانک گرفتن پول بوده است).

تست:

Ex. A fuel is a substance used …………… light, heat, or energy.  (ادوار گذشته MSRTآزمون)
(A) generating
(B) generates
(C) to generate
(D) it is generating

برای بیان هدف از انجام یک کار، بایستی از مصدر با to استفاده شود. بنابراین، پاسخ، گزینۀ C است.

ترجمه: «سوخت، ماده‌ای است که برای تولید نور، گرما و انرژی بکار می‌رود.»

نکته طلایی 7

بعد از اشکال مختلف فعل کمکی be از قبیل (am, is, are/ was, were/ be, being, been) بایستی یا از شکل ing دار فعل یا از قسمت سوم فعل (p.p) (در ساختارهای مجهولی) استفاده شود (بخش ۱۰):

He    is   (be فعل کمکی)     working (دارing فعل)   hard.

او سخت در حال کار کردن است.

The letter       was  (be فعل کمکی)    written (قسمت سوم فعل)   by   Tom.   … was write

نامه توسط «تام» نوشته شد.

توجه: بعد از اَشکال مختلف فعل کمکی be هرگز نمی‌توان از شکل ساده فعل استفاده کرد.

تست:

Ex. Course objectives occasionally ………… .   (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) must modify
2) modified
3) have to be modified
4) ought to have modified

با توجه به نکات مربوط به معلوم و مجهول، فاعل ما (course objectives) انجام دهنده کار فعل نیست؛ پس، به ساختار مجهولی نیاز داریم. در ساختارهای مجهولی، بایستی شکلی از فعل کمکی be و قسمت سوم فعل را داشته باشیم. بنابراین، گزینه‌های 1، 2 و ۴ رد می‌شوند. پاسخ، گزینه ۳ است (بخش ١2 کتاب Fast Grammar).

ترجمه: «اهداف دوره آموزشی گاهی باید اصلاح شوند

نکته طلایی 8

بعد از اَشکال مختلف فعل کمکی have مانند (have, has, had, having, to have) بایستی از قسمت سوم فعل (.p.p) استفاده شود (بخش ۱۰):

They    have      walked (قسمت سوم فعل)   to school.   … have walk

آنها پیاده به مدرسه رفته‌اند.

تست:

Ex. She had not ……………… new dresses for the wedding party.  (ادوار گذشته EPT گرامر آزمون)
1) buy
2) bought
3) wish to buy
4) have bought

بعد از اَشکال مختلف فعل کمکی have [اینجا had] بایستی از قسمت سوم فعل استفاده شود. بنابراین، در جای خالی، بایستی از قسمت سوم فعل (bought) (برای تشکیل زمان گذشته کامل) استفاده شود. پاسخ، گزینه ۲ است.

ترجمه: «او برای مراسم عروسی لباس نو نخریده بود.»

نکته طلایی ۹

بعد از افعال زیر، فعل بعدی بایستی بصورت مصدر با to باشد (بخش ۱۰):

decide, need, want, manage, offer, tend, incline, allow, tell, afford, expect, ask, warn, agree, promise, pretend, refuse, force, deserve

We    decided      to buy  (to مصدر با)    a new car.

تصمیم گرفتیم که اتومبیل جدیدی بخریم.

تست:

Ex. The teacher warned Jim …………… at his friend’s exam paper.    (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) don’t look
2) not look
3) not to look
4) not be looked

بعد از فعل warn «هشدار دادن»، از مصدر با to استفاده می‌شود. دقت کنید که با انتخاب گزینه ۱، یک فعل اضافی به صورت تست وارد خواهد شد. پاسخ، گزینه ۳ است.

ترجمه: «معلم به جیم هشدار داد که برگه امتحانی دوستش را نگاه نکند

نکته طلایی 10 آموزش گرامر زبان انگلیسی

بعد از افعال زیر، فعل بعدی بایستی بصورت ing دار (اسم مصدر) باشد (بخش ۱۰):

avoid, enjoy, involve, look forward to, imagine, deny, mind, suggest, be worth, finish, delay, try, resist, keep, mention, practice, postpone

She   avoided     meeting   (اسم مصدر)   him.

از ملاقات با او اجتناب می‌کرد.

Ex. The course involved ………..……… three tests.      (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) writing

2) to write
3) wrote
4) write

فعل بعد از involve «شامل شدن» بایستی بصورت ing دار بیاید. بنابراین، گزینه 1 صحیح است.

ترجمه: «دوره آموزشی شامل نوشتن سه آزمون می‌شد.»

 

نکته طلایی 11

در مورد مبحث گذشته افعال وجهی (.modal + have + p.p) به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۰ کتاب Fast Grammar):

از الگوی «قسمت سوم فعل + must have» برای نتیجه‌گیری منطقی از اتفاقات گذشته استفاده می‌شود:

Streets are wet. It must have rained last night. 

خیابان‌ها خیس هستند. حتما دیشب باران باریده است.

از الگوی «قسمت سوم فعل + may/might/could have» برای حدس امکان وقوع یک کار در زمان گذشته استفاده می‌شود:

Somebody might have stolen your wallet when you were getting on the train.

احتمالا در زمان سوار شدن به قطار، شخصی کیف پولت را دزدیده است.

از الگوی «قسمت سوم فعل + should have» برای توصیه به انجام کار متفاوتی در زمان گذشته استفاده می‌شود:

I should have written to her, but I haven’t had time. 

 بهتر بود به او پیغام می‌دادم؛ ولی وقت نداشتم.

از الگوی «قسمت سوم فعل + would have» برای تصور یک نتیجه متفاوت برای اعمال مربوط به زمان گذشته [در ساختارهای شرطی] استفاده می‌شود:

If we had arrived earlier, we would have caught our flight.

اگر زودتر می‌رسیدیم، می‌توانستیم به پروازمان برسیم.

نکته طلایی 12

در مورد مبحث افعال سببی به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۱۰):

از افعال سببی برای اشاره به کاری که توسط فردی برای شخص دیگری انجام شده، استفاده می‌شود.

در صورتیکه بعد از فعل سببی به فردی که کار را برای شخص دیگری انجام می‌دهد اشاره شود، دو الگوی زیر را خواهیم داشت:

شکل ساده فعل + مفعول شخص + have

مصدر با to + مفعول شخص + get

I had a mechanic fix my car. 

ماشینم را دادم به یک مکانیک تعمیر کند.

Julie got her son to take the medicine.

  جولی پسرش را به خوردن دارو واداشت.

نکته طلایی ۱۳

در مورد کلمات پرسشی (whها) (در وسط جمله) دو نکته مهم وجود دارد (بخش‌های ۶ و ۱۰ Fast Grammar):

1) کلمات پرسشی (when, where, how, whom, what, …) + بایستی ابتدا از فاعل و سپس فعل استفاده شود    جمله‌واره

I don’t know    where  (کلمه پرسشی)   he  (فاعل)   is (فعل) .     … where is he

2) کلمات پرسشی (when, where, how, whom, what, …) +  to مصدر با  →  We don’t know  where (کلمه پرسشی)     to   go (to مصدر با).

We don’t know where going. 

Ex. I don’t know when …………… .    (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) has opened the library
2) the library be opened
3) the library opens
4) is the library open

در صورتیکه از کلمات پرسشی (اینجا when) برای ارتباط دو جمله ‌واره استفاده شود، بعد از آنها بایستی از ترتیب جملات مثبت استفاده شود. یعنی، نیازی به جابجایی فاعل و فعل (کمکی) نیست. در نتیجه، گزینه‌ های ۱ و ۴ رد می‌شوند. حالت مجهولی گزینه ۲ هم نادرست است. پاسخ، گزینه ۳ است.

ترجمه: «نمی‌دانم کتابخانه کِی باز (افتتاح) می‌شود.»

نکته طلایی 14

زمان‌ های مهم در آزمون ‌های زبان عبارتند از:

 1. زمان حال ساده
 2. زمان حال کامل 
 3. زمان گذشته کامل و کاربرد آن با زمان گذشته ساده

1. زمان حال ساده

توجه کنید که در زمان حال ساده، بعد از فاعل‌های سوم شخص مفرد، بایستی از e)s) + فعل اصلی استفاده شود. 

John plays tennis every day.

فاعل های سوم شخص مفرد: he/ she/ it و اسم مفرد افراد

2. زمان حال کامل

  .have/ has + p.p + فاعل :فرمول زمان حال کامل

John has not traveled to Spain yet.

3. زمان گذشته کامل

.had + p.p + فاعل :فرمول زمان گذشته کامل

معمولا به‌همراه زمان گذشته ساده بکار می‌رود.

به‌ همراه ربط‌ دهنده ‌های (when, after, before, because (since

I had eaten dinner when Jim came.

از زمان گذشته ساده برای اشاره به عملی که در زمانی معین در گذشته شروع شده و به پایان رسیده، استفاده می‌شود:

I finished the project last week/ 5 days ago.

از زمان آینده استمراری برای اشاره به عملی که در زمانی معین در زمان آینده ادامه خواهد داشت، استفاده می‌شود:

At 9 o’clock tomorrow, I will be taking the examination.

از زمان آینده کامل برای اشاره به عملی که قبل از یک کار دیگر یا یک مقطع زمانی در زمان آینده به اتمام می‌رسد، استفاده می‌شود:

In two years’ time, I will have graduated from university.

تست:

Ex. My father ………… me finish my homework assignment before I went to the movies.   (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) was making

2) should make
3) had made
4) would have made 

این تست به کاربرد زمان‌های گذشته کامل و گذشته ساده (went) با یکدیگر مربوط می‌شود. وجود before هم برای ما کلید است. در جای خالی به زمان گذشته کامل نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ ۳ است (بخش ۱۰ کتاب Fast Grammar).

ترجمه: «قبل از آنکه به سینما بروم، پدرم مجبورم کرده بود تکالیفم را به اتمام برسانم.»

نکته طلایی ۱۵

در رابطه با مبحث ساختار جمله، دقت کنید که هر جمله (یا جمله‌ واره) به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد؛ و به ازای هر دو جمله‌ واره، به یک ربط‌ دهنده مناسب برای ارتباط آنها به یکدیگر نیاز داریم (بخش‌ های ۴ و ۵ کتاب Fast Grammar):

Ex. Tom is tall, but Jim is short.

Ex. We were late because it rained.

در مثال اول، Tom فاعل جمله واره اول و is فعل آن است. در جمله واره دوم هم Jim فاعل و is فعل آن است. but نیز ربط دهنده همپایه سازی است که دو جمله واره را به یکدیگر ارتباط داده است.

در مثال دوم، we فاعل جمله واره اول و were فعل آن است. در جمله واره دوم هم it فاعل و rained فعل آن است. because نیز ربط دهنده قیدی بیان دلیلی است که دو جمله واره را به یکدیگر ارتباط داده است.

ربط دهنده های مهم عبارتند از:

 • but, nor, so, for, and, yet, or (حروف ربط همپایه ساز)
 • after, before, when, while, as, since, because, (even) if, unless, in case, whether … or, providing (that), although, (even) though, where, as if, so that (ربط دهنده های قیدی)
 • who, what, which, that, if, where, when (ربط دهنده های اسمی)
 • who, whom, whose, which, thatبط دهنده های وصفی)

Ex. ……………… became a state in 1876.    (ادوار گذشته MSRTآزمون)
(A) When Colorado
(B) Colorado
(C) It was Colorado
(D) Colorado, which

[مبحث اجزاء جمله] هر جمله به یک فاعل و یک فعل نیاز دارد. در صورت سؤال، became فعل است. پس، در جای خالی فقط به یک فاعل مناسب نیاز داریم. گزینه B صحیح است (بخش ۴).

ترجمه: «کلرادو در سال 1876 به ایالت تبدیل شد.»

Ex. When water freezes in the cracks of rocks, ………… expands, causing the rocks to break apart.  (ادوار گذشته MSRTآزمون)
(A) it
(B) but
(C) then
(D) and

[با دیدن ربط دهنده قیدی when در صورت سؤال، متوجه می‌شویم که با دو جمله واره مواجهیم. در جمله واره اول، water فاعل و freezes فعل است. در جمله واره دوم، expands فعل است، ولی فاعل ندارد. پس، در جای خالی به یک فاعل نیاز داریم. پاسخ، گزینه A است (بخش ۵، درس دوم کتاب).

 

نکته طلایی ۱۶

در جمله واره بعد از although یا even though نبایستی از but استفاده شود (بخش ۵، درس دوم):

Although  he was tired,    but    he didn’t go to bed.

نکته طلایی ۱۷

بعد از because of «بدلیلِ»، due to «بدلیلِ»، in spite of «علیرغمِ» و despite «علیرغمِ» نبایستی از فعل (جمله واره) استفاده شود (بخش ۵، درس دوم کتاب):

He went home   because of   he was   tired.

شکل صحیح     He went home   because of    being  اسم مصدر tired.   

نکته طلایی ۱۸

در جمله واره اسمی بعد از افعال بیان درخواست بایستی حتما از شکل ساده فعل اصلی (بدون e)s) سوم شخص مفرد) استفاده شود (بخش ۵، درس سوم). مهمترین افعال بیان درخواست عبارتند از:

advise, demand, insist, suggest, require, recommend, propose, urge, prefer, order

The doctor      demanded   فعل بیان درخواست    that   John     remain  شکل ساده فعل  in the hospital.

                                          … demanded that  John  remains

بعد از موارد زیر هم بایستی از شکل سادۀ فعل اصلی (بدون e)s) سوم شخص مفرد) استفاده شود (بخش ۵، درس سوم ):

It is essential/ vital/ necessary/ important that …

It is necessary that you be here at 8:30.               .لازم است که شما ساعت 8:30 اینجا باشید

Ex. It is vital that John ……………… there on time.   (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) to be
2) is
3) been
4) be

بعد از be vital that بایستی از شکل ساده فعل استفاده کنیم. پاسخ، گزینه ۴ است.

ترجمه: «حیاتی است که جان به موقع به آنجا برسد

نکته طلایی ۱۹

در رابطه با مبحث صفت‌ها و قیدها به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۹ فست گرامر):

از الگوی [ as + صفت/ قید + as] برای بیان برابری یک صفت یا یک قید بین دو فرد، دو چیز یا دو گروه استفاده می‌شود:

 She is as fast as I am.

در آزمون های زبان یکی از مواردی که دارای اهمیت بالایی است، شناسایی و تشخیص لزوم استفاده از حالت تفضیلی، برابری یا عالی است. بطور کلی، وجود کلمه than‌ نشانه لزوم استفاده از حالت تفضیلی و وجود کلمات in، of و that (معمولا به‌همراه زمان حال کامل) و (one of (the در جمله، نشانه لزوم استفاده از حالت عالی هستند. همچنین، وجود as هم نشانه لزوم استفاده از ساختار صفت‌های برابری است:

Ex. He is     faster   صفت تفضیلی  than    I am.

Ex. Tom is the tallest صفت عالی  man in the room.

Ex. Kate is     as  fast  as   صفت برابری   I am.

از صفت های یک کلمه‌ای قبل از اسم‌ها یا بعد از افعال ربطی استفاده می‌شود. به‌همراه افعال غیرربطی از قید استفاده می‌شود. مهم‌ترین افعال ربطی عبارتند از:

be (am/ is/ are, was/ were, being, been), get, look, seem, sound, feel, remain, make, appear, taste

Ex. Tom    is   فعل ربطی      careful  صفت.

Ex. a      careful   صفت یک کلمه‌ای     driver   فعل غیر ربطی

Ex. Tom    drives فعل غیر ربطی   carefully   قید.

Ex. Some people believe that English is ……………… to learn than French.  (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) as difficult
2) the less difficult
3) most difficult
4) less difficult

بدلیل وجود کلید than در صورت سؤال، بایستی از یک صفت تفضیلی استفاده شود. پاسخ، گزینه 4 است.

ترجمه: «برخی از مردم بر این باورند که یادگیری زبان انگلیسی نسبت به فرانسوی آسان‌تر است.»

Ex. London is known to be ……………… place in Europe to buy a car.  (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) the more expensive
2) most expensive
3) the most expensive
4) more expensive

بدلیل وجود کلید in Europe در صورت سؤال، بایستی از صفت عالی استفاده شود. پاسخ، گزینه 3 است.

ترجمه: «لندن به‌عنوان گران‌ترین مکان خرید خودرو در اروپا شناخته می‌شود.»

نکته طلایی ۲۰

در رابطه با مبحث صفت های تفضیلی مضاعف به نکات زیر توجه نمایید (بخش ۹):

از ساختار صفت‌های تفضیلی مضاعف برای بیان نتایج فزاینده یا کاهنده استفاده می‌شود. از این ساختارها اغلب برای تأکید بر اهمیت انجام یا عدم انجام فعالیتی خاص استفاده می‌شود. ساختار رایج این جملات به شکل زیر است:

The more you study, the more you learn.

The more I worked with him, the more I liked him.

هر چه بیشتر با او کار می‌کردم، بیشتر از او خوشم می‌آمد.

Ex. ……………… we get to the airport, the more time we will have for shopping before take-off.  (ادوار گذشته EPTآزمون)
1) Earlier
2) The sooner
3) Prior
4) Whenever

[کاربرد صفت‌های تفضیلی مضاعف] با توجه به الگوی صفت‌های تفضیلی مضاعف و کاربرد the more در صورت سؤال، در جای خالی بایستی از حرف تعریف the و شکل تفضیلی sooner استفاده شود. پاسخ، گزینۀ 2 است.

ترجمه: «هر چه زودتر به فرودگاه برسیم، زمان بیشتری برای خرید قبل از پرواز خواهیم داشت.»

پایان بخش اول/ برای مطالعه بخش دوم آموزش 31 نکته طلایی گرامر زبان انگلیسی کلیک کنید.

لطفا اگر این نکات فقط کمی به معلومات شما اضافه کرد لینک مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید تا افراد بیشتری بتوانند از این نکات استفاده کنند.

برای دانلود فایل pdf خلاصه کتاب فست گرامر کلیک کنید.

4.4/5 - (7 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --