جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات آزمون MHLE تشریحی » نمونه سوالات آزمون MHLE وزارت بهداشت + تشریحی
  • fastzaban
  • ۲۶ بهمن, ۱۳۹۶
  • ۰۹:۰۹
نمونه سوالات آزمون MHLE وزارت بهداشت + تشریحی

نمونه سوالات آزمون MHLE وزارت بهداشت + تشریحی

فست زبان: آزمون زبان دانشجویان دکتری وزارت بهداشت، آزمون MHLE است. در این مطلب چند سوال گرامر از آزمون MHLE وزارت بهداشت را برای داوطلبان این آزمون با پاسخ تشریحی آماده کردیم. در ادامه همراه فست زبان باشید.

تست: سوالات گرامر آزمون MHLE وزارت بهداشت سال ۹۶

1. ………………… is the science of making artificial replacements for parts of the human body.
(A) prosthetics
(B) prosthetic
(C) A prosthetic
(D) the prosthetics

2. The student asked her professor if he would have undergone the surgery ……………… informed how difficult it would turn out to be.
(A) had he
(C) has he been
(B) had he been
(D) has he

3. Most foods have more than one nutrient, but ……………… provides all the essential nutrients.
(A) no single food
(B) none single food
(C) no food single
(D) none food single

4. The permission ……………… to build the new clinic will be granted soon. 
(A) needing
(B) is needed
(C) needed
(D) is needing

5. A number of doctors involved in brain research ……………… that violence has its own roots in certain sections of the brain.
(A) is believing
(B) believes
(C) believe
(D) are believing

١. پاسخ گزینۀ A است.
قبل از اسم رشته های تحصیلی/ دانشگاهی، نیازی به استفاده از حروف تعریف نیست (بخش ۲، صفحۀ ۱۵ کتاب Fast Grammar). بنابراین، به همراه prosthetics «پروتز» نیازی به استفاده از a، an یا the نیست و تنها گزینۀ A می تواند صحیح باشد.
ترجمه: «پروتز علم جایگزینی قطعات مصنوعی با بخش هایی از بدن انسان است.»

۲. پاسخ گزینۀ B است.
با نگاهی به گزینه ها متوجه می شویم که در همۀ گزینه ها جابجایی فاعل و فعل (کمکی) صورت گرفته و ترتیب کلمات سؤالی است؛ اما در انتهای جمله خبری از علامت سؤال نیست. پس، نتیجه می گیریم که حتماً با یکی از انواع دیگر جابجایی (inversion) مواجه هستیم. در جمله از قیدهای مکان، قیدهای منفی، ساختارهای بیان مقایسه و … استفاده نشده است؛ بنابراین، با جابجایی در ساختارهای شرطی مواجه هستیم. همانطور که در صفحۀ ۵۷، بخش ۵ کتاب Fast Grammar توضیح داده شده، در ساختارهای شرطی، به همراه were، should و had می توان جابجایی فاعل و فعل (کمکی) را انجام داد. در بین گزینه ها، تنها در گزینه های A و B از had استفاده شده؛ پس، گزینه های C و D رد می شوند. در اینجا با یک شرطی نوع سوم (بخش ۱۶) مواجه هستیم که بدلیل صورت گرفتن جابجایی، if آن حذف شده است؛ و با توجه به مفهوم، به حالت مجهولی (بخش ۱۱) نیاز داریم. در نتیجه، گزینۀ B پاسخ صحیح است. دقت کنید که if در صورت سؤال، به معنی «آیا»ست و ادات شرط نیست.

ترجمه: «دانشجو از استادش پرسید که آیا اگر او از سختی عمل جراحی اطلاع می داشت، به آن تن در می داد یا نه.»

۳. پاسخ گزینۀ A است.
با نگاهی به گزینه ها، متوجه می شویم که در گزینه های C و D ترتیب صفت (single) و اسم (food) نادرست است [صفت قبل از اسم قرار می گیرد] (بخش ۸، صفحۀ ۸۵ کتاب  فست گرامر)؛ پس، این گزینه ها رد می شوند. بعد از ضمیر none نمی توان از اسم (یا عبارت اسمی) استفاده کرد؛ بنابراین، گزینۀ B هم رد می شود. پاسخ گزینه A است. کاری هم به صورت سؤال نداریم!!!
ترجمه: «بیشتر غذاها بیش از یک مادۀ مغذی دارند، ولی هیچ غذایی به تنهایی مواد مغذی ضروری را تأمین نمی کند.»
الگوهای استفاده از صفت no و ضمیر none در جمله:
1) no + صفت) + اسم)
2) none + (فعل)
3) none of + صفت ملکی) + اسم)
توضیحات بیشتر: در اینجا، but حرف ربط هم پایه است که برای اتصال دو جمله واره (مستقل) بکار می رود (بخش ۴، درس ۱ Fast Grammar). در جمله وارۀ اول، foods فاعل و have فعل آن است. بعد از but نیز به جمله واره (فاعل و فعل) نیاز داریم. provides فعل جمله وارۀ دوم است و قبل از آن به فاعل مناسب نیاز داریم.
خبر مهم: کتاب بانک سوالات MHLE سال ۹۶ و 99 با پاسخ های مگاتشریحی منتشر شد. اطلاعات بیشتر

۴. پاسخ گزینۀ C است.
در صورت سؤال فاعل (permission) و فعل (will be granted) داریم؛ پس، به فعل دیگری نیاز نداریم (بخش ۳). در نتیجه، گزینه‌ های B و D رد می‌ شوند. permission غیرجاندار است؛ پس، وجه وصفی مجهولی needed بهترین پاسخ است. در واقع، در اینجا با حالت کوتاه شدۀ جمله‌ وارۀ وصفی مواجه هستیم. در اصل permission which is needed بوده که ضمیر موصولی و فاعل آن حذف شده‌ اند (بخش ۴، درس ۴
Fast Grammar).
ترجمه: «مجوز لازم برای ساخت درمانگاه به‌زودی اعطا خواهد شد.»

۵. پاسخ گزینۀ C است.
همانطـور که در صفحـۀ ۶۷ Fast Grammar (بخش ۶ کتـاب) توضیـح داده شـده، بعـد از a number of «تعدادی از» بایستی از اسم جمع و فعل جمع استفاده شود. در نتیجه، گزینه‌های A و B بدلیل مفرد بودن رد می‌ شوند. همچنین دقت کنید که believe جزو افعال غیرحرکتی است و در زمان‌ های استمراری (گزینۀ D) بکار نمی‌ رود (بخش ۹، صفحۀ ۱۱۱). گزینۀ C صحیح است.
ترجمه: «تعدادی از پزشکان شرکت‌کننده در پژوهش در رابطه با مغز بر این باورند که خشونت در بخش‌های معینی از مغز ریشه دارد.»
1/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --