جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات زبان عمومی کنکور » کنکور انسانی » نمونه سوالات لغت زبان انگلیسی – کنکور انسانی 91
  • fastzaban
  • ۲۳ آبان, ۱۴۰۱
  • ۱۸:۱۲
سوالات لغت زبان عمومی کنکور انسانی - تشریحی

نمونه سوالات لغت زبان انگلیسی – کنکور انسانی 91

فست زبان: در این مطلب از وبسایت تخصصی زبان عمومی کنکور سراسری، سوالات واژگان کنکور سراسری انسانی 91 را با پاسخ تشریحی و ترجمه فارسی بر اساس کتاب واژگان جامع کنکور Fast Vocab Konkur برای شما آماده کردیم. حتما با ما همراه باشید.

تست: سوالات واژگان زبان عمومی کنکور انسانی ۹1

1. They were sad because they had lost all the games in the ……….. .
1) comparison

۲) competition
3) involvement

4) procedure

2. My parents will ……….. my mail to China while I am working there.
1) stick
۲) forward
3) compose
4) mention

3. Her work performance didn’t come up to her employer’s ……….. .
1) features

۲) amounts
3) situations

4) expectations

4. I believe children must be ……….. in road safety.
1) instructed

۲) evaluated
3) predicted

4) prevented

5. No one had been forced to help; they were all there on a/an ……….. basis.
1) precious

۲) voluntary
3) ordinary

4) aware

6. With the help of technology, skiing is no longer ……….. a winter game.
1) briefly

۲) directly
3) primarily

4) seriously

7. What I eat for breakfast ……….. a piece of bread and a little bit of cheese only.
1) makes up

۲) insists on
3) consists of

4) keeps up with

سوالات لغت زبان عمومی کنکور انسانی 91 با پاسخ تشریحی

15. گزینۀ ۲ «آنها ناراحت بودند، چون در مسابقه تمام بازی‌‌ها را باخته بودند.»
۱) مقایسه
۲) مسابقه، رقابت
۳) درگیری؛ مشارکت؛ گرفتاری

۴) روش، شیوه، روال

16. گزینۀ ۲ «در مدتی که در چین مشغول به کار هستم، والدینم بسته‌های پستی‌ام را به آنجا ارسال خواهند کرد
۱) الصاق کردن، چسباندن
2) ارسال کردن، فرستادن
۳) ترکیب کردن، ساختن

4) اشاره کردن

17. گزینۀ ۴ «عملکرد کاری او توقعات کارفرمایش را برآورده نکرد. (با توقعات کارفرمایش برابری نکرد.)»
۱) ویژگی‌ها
۲) مقادیر
۳) موقعیت‌ها

۴) توقعات، انتظارات

18. گزینۀ ۱ «معتقدم که بچه‌ها باید در مورد ایمنی جاده آموزش داده شوند
۱) آموزش دادن، آگاهی دادن
۲) ارزیابی کردن
۳) پیش‌بینی کردن، پیش‌گویی کردن

۴) جلوگیری کردن، مانع شدن

19. گزینۀ ۳ «هیچ‌کس مجبور به کمک نبود؛ آنها همه بطور داوطلبانه در آنجا حضور داشتند.»
۱) آگاه، مطلع
۲) معمولی، عادی
۳) داوطلبانه، خودخواسته

۴) ارزشمند، گرانبها

20. گزینۀ ۳ «به کمک تکنولوژی، اسکی دیگر اساساً یک ورزش زمستانی نیست.»
۱) بطور خلاصه
۲) مستقیماً
۳) اساساً، عمدتاً

۴) جداً، بطور جدی

21. گزینۀ ۳ «صبحانه‌ای که من می‌خورم، تنها تکه‌ای نان و مقدار کمی پنیر را شامل می‌شود
۱) ساختن
۲) پافشاری کردن، اصرار کردن
۳) شامل چیزی بودن، متشکل بودن از

۴) پیش رفتن با

 

منبع: کتاب لغات جامع کنکور Fast Vocab Konkur استاد مهرداد زنگیه وندی

 

 

4/5 - (1 امتیاز)