جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » سوالات زبان عمومی دکتری » پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری ۹۷ – فنی و علوم پایه
سوالات زبان عمومی دکتری با پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری ۹۷ – فنی و علوم پایه

فست زبان: در این مقاله قصد داریم پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی آزمون دکتری سال ۹۷ را برای شما عزیزان آماده کنیم. با فست زبان همراه باشید.

آزمون دکتری سال ۹۷ در تاریخ ۴ اسفند ۹۶ در ۵۵ شهر کشور برگزار می شود. از اینرو گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی بر آن شد تا در سریعترین زمان ممکن پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۷ را برای شما داوطلبان عزیز آماده کند.

تست: سوالات زبان عمومی آزمون دکتری سال ۹۷ – فنی مهندسی و علوم پایه

1. The interweaving of so many different parts of physics …………….. the tight logical structure of the laws of nature.
1) illustrating
2) they illustrate
3) illustrates
4) are illustrated by

2. According to noted neurologist Antonio R. Damasio, joy or sorrow can emerge …………….. physical changes in the body.
1) to register the brain after only
2) to register only after the brain
3) only after the brain registers  
4) only after does the brain register

3. The traffic light turns red, you stop, and an old lady steps into the crosswalk from the left. All of a sudden you are overcome with a feeling that you have been here before — in the same car, at the same crosswalk, …………….. .
1) in the same way the same woman for stepping off the curb
2) with the same woman stepping off the curb in the same way
3) with the same way and the same woman to step off the curb
4) the same woman to step off the curb in the same way

4. Humans like to categorize, He explains, and once we devise categories we immediately start judging ……………. .
1) them of being better than others
2) one better than the other as that is
3) one better than as another as
4) one as better than another

5. The Wizard of Oz heroine ran into her home in the face of an approaching “cyclone” after ……………… out of the storm cellar.
1) locking
2) being locked
3) her locking
4) having locked

6. Catarrhine primates, the group that includes the Old World monkeys, apes and ourselves, are all able to tactically dupe members of their own species. The deceptiveness is not built into their appearance, as with the mirror orchid, ……………. in rigid behavioral routines like those of the hog-nosed snake.
1) it is neither encapsulated 
2) nor is it encapsulated
3) and so is not encapsulated 
4) it is not encapsulated either

7. Insurance companies have been reporting an increase …………………. the instructions of their sat-naves.
1) of accidents do drives cause when they obediently follow
2) which drivers are caused in accidents by obediently following
3) in accidents caused by drivers obediently following 
4) drivers cause in the accidents after following obediently

8. When the next earthquake strikes the impressive but crowded city of Istanbul ……………….., the consequences are likely to be increasingly terrible.
1) of an over ten millions population
2) in its population over ten million
3) whose population is over ten millions
4) with its population of over ten million

گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه‌وندی، بزرگترین برند زبان عمومی دکتری

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری ۹۷ – فنی مهندسی و علوم پایه

1. پاسخ گزینۀ ۱ است. interweaving فاعل مفرد جمله بوده و بعد از آن به فعل مفرد نیاز داریم. پاسخ گزینۀ ۱ است. گزینۀ ٢ فعل‌واره و نادرست است (بخش ٣ کتاب فست گرامر).

۲. پاسخ گزینۀ ۳ است. پاسخ گزینۀ ۳ است. دقت کنید که از only after در ابتدای جمله استفاده نشده؛ پس، نیازی به اِعمال جابجایی نبوده و گزینۀ ۱ تله است! (بخش‌های ٣ و ۵ Fast Grammar).

۳. پاسخ گزینۀ ۴ است. تست جالبی هست… ولی ما از روش رد گزینه و تکنیکی حلش می‌کنیم ?. با توجه به لـزوم کاربرد جمـله‌وارۀ وصفـی (کوتاه شـده) بایستی یا از woman who steps off و یا از حالت کـوتاه شـدۀ woman stepping off استفاده شود. بنابراین، گزینه‌های ١ و ٣ بدلیل استفاده از to step off نادرست بوده و رد می‌شوند. در گزینۀ ٢ هم کاربرد حرف اضافۀ for نادرست است (بخش ۴، درس ۴ Fast Grammar).

۴. پاسخ گزینۀ ٢ است. در گزینه‌های دیگر از as و than بصورت صحیح استفاده نشده است (بخش ٨).

۵. پاسخ گزینۀ ٢ است. بعد از حروف اضافه بایستی از اسم مصدر استفاده شود. همچنین، با توجه به مفهوم، به حالت مجهولی نیاز داریم. پاسخ گزینۀ ٢ است (بخش‌های ٩ و ١١ فست گرامر).

۶. پاسخ گزینۀ ۳ است. جمله‌وارۀ The deceptiveness is not منفی است؛ در نتیجه، گزینه‌های ٢ و ۴ رد می‌شوند. nor حرف ربط مناسبی است و بعد از آن بایستی جابجایی فاعل و فعل کمکی صورت گیرد. (بخش ۴ و ٧ Fast Grammar).

۷. پاسخ گزینۀ ۱ است. پاسخ گزینۀ ۱ است که در آن از حرف اضافۀ in بعد از اسم increase و حالت مجهولی کوتاه شده caused by و ترتیب قید obediently و صفت following به‌درستی استفاده شده است (ب ٨ و ١١ Fast Grammar).

۸. پاسخ گزینۀ ٢ است. در گزینه‌های ١ و ٣ کاربرد mollions بعد از عدد ten نادرست است (بخش ١). گزینۀ ٢ بهترین پاسخ است.

منبع: برگرفته از کتاب فست گرامر استاد مهرداد زنگیه‌وندی

برای دانلود سوالات زبان عمومی دکتری از سال ۹۳ تا ۹۹ کلیک کنید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

منبع: فست گرامر

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --