جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » آزمون زبان دانشگاه آزاد » تطابق آزمون های EPT با کتاب لغت Fast Vocab
  • fastzaban
  • ۲۱ اسفند, ۱۳۹۶
  • ۱۸:۴۸
تطابق آزمون های EPT با کتاب لغت Fast Vocab

تطابق آزمون های EPT با کتاب لغت Fast Vocab

فست زبان: در این مطلب قصد داریم میزان تطابق لغات کتاب واژگان Fast Vocab را با سوالات واژگان آزمون EPT ادوار اخیر را برای شما بررسی و فایل pdf با ارجاع هر لغت به صفحه مربوطه را آماده کردیم.

معرفی کتاب لغات Fast Vocab

کتاب لغات Fast Vocab استاد مهرداد زنگیه وندی شامل تمامی لغات کتاب ۵۰۴ واژه، لغات مهم کتاب Essential Words for The TOEFL و لغات مهم کتاب ۱۱۰۰ واژه بارونز است که در ۶۰ درس ۱۲ لغتی و براساس روش علمی یادگیری لایتنر تالیف شده است. در این کتاب تمامی لغات دارای مثال همراه با ترجمه فارسی هستند و مترادف های پرکابرد و مهم آنها نیز ذکر شده است.

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT آذر ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آذر ۹۶، ۹۱ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۲ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT آذر ۹۶، ۴۰ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آذر ۹۶، ۲۰ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آذر ۹۶، ۱۰ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۳ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT آذر ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
دانلود فایل تطابق آزمون EPT آذر ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT دی ماه ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۹۱ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۳ گزینه هم در لغات مهم پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۳۶ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۱۹ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۵ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۴ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT دی ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
دانلود فایل تطابق آزمون EPT دی ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT بهمن ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۸۸ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۴ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۴۱ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۲۶ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۵ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۲ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT بهمن ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
دانلود فایل تطابق آزمون EPT بهمن ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT اسفند ماه ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اسفند ماه ۹۶، ۸۶ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۴ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT اسفند ماه ۹۶، ۳۲ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اسفند ماه ۹۶، ۳۶ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اسفند ۹۶، ۶ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۰ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT اسفند ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
دانلود فایل تطابق آزمون EPT اسفند ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT فروردین ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۸۹ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۵ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۳۰ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۳۰ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۱۰ درصد از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۴ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT فروردین ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
دانلود فایل تطابق آزمون EPT فروردین ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۹۳ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۳ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۳۰ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۲۳ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۵ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۶ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
دانلود فایل تطابق آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT شهریور ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT شهریور ماه ۹۷، ۹۱ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۳ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* حدود نیمی از لغات آزمون از کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
در مجموع ۹۴ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT شهریور ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT آبان ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آبان ماه ۹۷، ۹۲ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* حدود ۶۰ درصد از لغات آزمون از کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
همچنین فایل تطابق آزمون EPT آبان ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.

میزان تطابق لغات آزمون زبان ept شهریور ۹۸ با کتاب واژگان جامع استاد مهرداد زنگیه وندی

در مجموع ۹۱ لغت از ۱۰۰ گزینه آزمون ای پی تی شهریور ۹۸ در این کتاب وجود داشت.

کتاب Fast Vocab: شامل لغات مهم دورۀ دبیرستان، لغات کتاب‌ هایی چون ۵۰۴ واژه، واژگان ضروری تافل Essential Words for TOEFL و ۱۱۰۰ واژه بارونز است که با استفاده از روش ابداعی و بی‌ نظیر ارایۀ لغات در کنار مترادف‌ های آنها و با وسواسی خاص و به سبکی آکادمیک به ترتیب ساده به دشوار، برای شما عزیزان آماده گردیده است. در این کتاب، پس از تجزیه و تحلیل آزمون‌ های مختلف دکتری، واژگان مهم و پر تست آزمون های زبان دکتری استخراج شد. سپس این لغات را اولویت‌ بندی نموده و نکات تکمیلی را نیز اضافه کردیم.
برای آشنایی بیشتر با کتاب Fast Vocab استاد مهرداد زنگیه وندی و دانلود یک فصل رایگان کتاب کلیک کنید.

کتاب گرامر جامع آزمون های زبان Fast Grammar:  این کتاب با تشریح و توضیح مهارت‌ های گرامری ۶۰ گانه کتاب تافل لانگمن و به‌ همراه مثال‌ ها و تمرین‌ های متعدد با ترجمه فارسی، بعنوان یک کتاب منبع خوب و جامع برای داوطلبان تمامی آزمون‌ های زبان دکتری توصیه می شود. همچنین کتاب Fast Grammar شامل نمونه سوالات آزمون آزمون های دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی نیز می باشد.
برای دانلود یک فصل رایگان کلیک کنید.

کتاب درک مطلب جامع آزمون های زبان Fast Reading: این کتاب شامل مهارت های کتاب تافل لانگمن و کتاب TOEFL Reading Flash می باشد و به زبان فارسی تالیف شده است. همچنین در پایان هر درس و در انتهای کتاب نیز نمونه سوالات ریدینگ با پاسخ تشریحی و کلیدی برای داوطلبان آزمون های زبان دکتری تهیه شده است.
برای دانلود یک فصل رایگان کلیک کنید.

کتاب بانک سوالات آزمون EPT: این کتاب شامل تمامی دوره های اخیر آزمون EPT از اسفند ۹۴ با پاسخ تشریحی و تحلیلی سوالات آزمون و همچنین ارائه نکات تست ها و علت رد گزینه های اشتباه نیز می باشد. در این کتاب سعی شده است ریز ترین و مهم ترین نکات آزمون EPT بصورت کامل توضیح داده شود.
برای دانلود یک فصل رایگان کلیک کنید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --