جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2022/02/logo-fastzaban-com.jpg' ]
خانه » آزمون زبان دانشگاه آزاد » سوالات آزمون EPT خرداد ۹۹ با پاسخ تشریحی
 • fastzaban
 • ۲۳ خرداد, ۱۳۹۹
 • ۰۸:۳۶
سوالات آزمون EPT خرداد ۹۹ با پاسخ کلیدی

سوالات آزمون EPT خرداد ۹۹ با پاسخ تشریحی

بعد از چندین ماه تعطیلی دانشگاه ها بالاخره آزمون زبان EPT دانشگاه آزاد در ۲۲ خرداد ماه ۹۹ برگزار شد. در این مطلب سوالات این آزمون را با پاسخ برای شما داوطلبان آماده کردیم.

پاسخ تشریحی سوالات در انتهای همین مطلب درج شده است.

نتایج آزمون اعلام شد

تبریک به همه قبول شدگان. می توانید عزیزانی که با استفاده از منابع ما نتیجه گرفتند را در تلگرام فست زبان به این لینک مشاهده نمایید.

فیلم آموزش گرامر و ریدینگ آزمون EPT – استاد زنگیه وندی

وبینار تحلیل سوالات گرامر آزمون ای پی تی خرداد ۹۹ با تدریس استاد مهرداد زنگیه وندی 

این وبینار در روز پنجشنبه 29 خرداد ماه ساعت 21 در سایت آپارات برگزار خواهد شد. ضمنا توجه داشته باشید ظرفیت این وبینار محدود می باشد و در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت نام آن متوقف خواهد شد.

خرید فیلم کامل وبینار

پاسخ تشریحی سوالات ept خرداد ۹۹

در جدول زیر پاسخ کلیدی سوالات را برای شما درج کردیم تا بتوانید بصورت تخمینی نمره خود را محاسبه کنید.

دانلود سوالات همه بخش ها با پاسخ تشریحی

خرید کتاب بانک سوالات EPT با پاسخ فوق تشریحی استاد زنگیه وندی با تخفیف

 

سوال جواب
سوال جواب
سوال جواب سوال جواب
۱ 4 26 1 51 ۳ 76 ۲
۲ 4 27 1 52 ۲ 77 ۳
۳ 4 28 4 53 ۱ 78 ۱
۴ 4 29 4 54 ۱ 79 ۲
۵ 1 30 1 55 ۱ 80 ۴
۶ 2 31 4 56 ۳ 81 ۴
۷ 2 32
2 57
۳ 82
۳
۸ 3 33
4 58
۳ 83
۲
۹ 1 34
3 59
۲ 84
۴
10 1 35
3 60
۲ 85
۱
11 2 36
1 61
۲ 86
۴
12 3 37
4 62
۱ 87
۴
13 1 38
4 63
۱ 88
۲
14 4 39
2 64
۳ 89
۲
15 2 40
1 65
۴ 90
۲
16 1 41
1 66
۳ 91
۳
17 1 42
3 67
۳ 92 ۱
18 2 43
4 68
۱ 93
۴
19 3 44
4 69
۲ 94
۳
20 1 45
1 70
۴ 95
۴
21 4 46
4 71
۳ 96
۲
22 1 47
2 72
۲ 97
۳
23 3 48
2 73
۲ 98
۳
24 2 49
3 74
۱ 99
۱
25 1 50
۳ 75
۳ 100
۴

 

پاسخ تشریحی برخی از سوالات

26. Amir ……… to Islamic Azad University where he studied history.
1) went
2) goes
3) will be gone
4) was going

27. In two years’ time, I …………… from university.
1) will have graduated
2) could be graduated
3) was graduated
4) will have been graduated

28. Some people believe that English is …………… to learn than French.
1) as difficult
2) the less difficult
3) most difficult
4) less difficult

29. Does your professor …………… to your research topic?
1) be objected
2) objected
3) has objected
4) object
 

30. They …………… for 20 minutes when the storm suddenly started.
1) had been running
2) have been running
3) would banning
4) would have been running

31. Your academic success depends on …………… the final examination or not.
1) however did you pass
2) despite your pass
3) as long as you pass
4) whether you pass

32. The road was finished in only ten months …………… unfavorable weather conditions.
1) because of
2) despite
3) due to
4) though

33. ………… are very popular in Iran.
1) Even if football and wrestling
2) As well as wrestling grand football
3) Because wrestling and football
4) Both football and wrestling

34. I don’t know when ………………… .
1) has opened the library
2) the library be opened
3) the library opens
4) is the library open

35. The heavy rain this morning has made me …………… in my room instead of going to the library.
1) to stay
2) staying
3) stay
4) stayed

36. …………… not having read the laboratory manual carefully.
1) They failed the experiment,
2) The experiment failed,
3) To have failed the experiment for
4) Failing the experiment because

37. Did the instructor tell Jim to study more carefully, …………… he would not receive a scholarship?
1) for
2) but
3) so
4) or

38. At 9 o’clock tomorrow, I …………… the examination.
1) was taking
2) will be taken
3) have been taken
4) will be taking

39. If he …………… out the plug while the current was on, he would get an electric shock.
1) has pulled
2) pulled
3) had pulled
4) pulls

40. Exposure to lead …………… damage the brains of young children.
1) is known to
2) is known that
3) has known that
4) has known to

پاسخ تشریحی سوالات EPT خرداد ۹۹

٢۶. گزینۀ ۱  [مبحث تطابق زمان‌ها]
با دو جمله‌واره مواجهیم؛ و where ربط‌دهندۀ دو جمله‌واره است. در جای خالی به یک فعل دیگر نیاز داریم. با توجه به مبحث تطابق زمان‌ها و زمان گذشتۀ فعل studied، گزینۀ 1 صحیح است (بخش ۱۱ Fast Grammar) (مشابه تست 3۶ آبان 98).

ترجمه: «امیر به دانشگاه آزاد اسلامی رفت و در آنجا به تحصیل در رشتۀ تاریخ پرداخت.»

٢٧. گزینۀ ۱  [مبحث زمان‌های فعلی و معلوم و مجهول]
با توجه به قید زمان in two years’ time «ظرف مدت دو سال» به یکی از زمان‌های آینده نیاز داریم و گزینه‌های ۲ و 3 رد می‌شوند. همچنین، دقت کنید که با توجه به فاعل جاندار (و انجام‌ دهندۀ کار فعل) I به فعل معلوم نیاز داریم و گزینۀ 4 هم بخاطر مجهولی بودن رد می‌شود. پاسخ، گزینۀ ۱ است که با انتخاب آن، یک فعل زمان آیندۀ کامل معلوم خواهیم داشت (بخش‌های ۱0 و 12 کتاب Fast Grammar) (در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده) (مشابه تست ۴۹ دی 98).

روش دوم: با توجه به نکات مربوط به معلوم و مجهول، I فاعل (و انجام‌دهندۀ کار فعل) ماست؛ پس، به ساختار معلوم نیاز داریم. بنابراین، گزینه‌های ۲، ۳ و ۴ بدلیل مجهولی بودن رد می‌شوند (بخش ١2 Fast Grammar).

ترجمه: «ظرف مدت دو سال، از دانشگاه فارغ‌التحصیل خواهم شد

٢8. گزینۀ ۴  [مبحث اَشکال صفت‌ها و قیدها]
بدلیل وجود کلید than در صورت سؤال، بایستی از یک صفت تفضیلی استفاده شود. پاسخ، گزینۀ 4 است (بخش ۹ کتاب Fast Grammar). (در کلاس ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست‌های ۴۰ آذر ۹۸ و 54 اسفند 97 و تست ۲ صفحۀ ۹۸ Fast Grammar).

ترجمه: «برخی از مردم بر این باورند که یادگیری زبان انگلیسی نسبت به فرانسه آسان‌تر است.»

٢9. گزینۀ ۴  [کاربرد شکل سادۀ فعل]
با تست ساده‌ای مواجه هستیم. بعد از افعال کمکی do، does و did بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود. بنابراین، بعد از فعل کمکـی does برای تشکیل زمان حال ساده بایستی در جـای خالی از شکل سـادۀ فعل (object) استفاده شـود (بخش 10، پایین صفـحۀ ۱۰۱ کتاب Fast Grammar). همچنین، دقت کنید که بعد از فعل object «اعتراض کردن» بایستی از حرف اضافۀ to استفاده شود. پاسخ، گزینۀ ۴ است. (در کلاس آموزش ویدئویی روی این نکته بسیار تأکید کردم.) (مشابه تست‌های ۵۷ بهمن ۹۷ و ۵۴ بهمن 9۸).

ترجمه: «آیا استاد تو به موضوع تحقیقت اعتراض داره؟»

30. گزینۀ ۱ [مبحث زمان‌ها]
این تست به کاربرد زمان‌های گذشتۀ کامل و گذشتۀ ساده (started) با یکدیگر مربوط می‌شود. وجود when هم برای ما کلید است. در جای خالی به زمان گذشتۀ کامل نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ ۱ است که با انتخاب آن، یک فعل گذشتۀ کامل استمراری خواهیم داشت (بخش 10، نکتۀ مهم صفحۀ ۱۱۹ کتاب Fast Grammar) (در آموزش ویدئویی هم روی این نکته بسیار تأکید کرده‌ام) (مشابه تست 28 آبان 98 و تست صفحۀ ۱۲۲ Fast Grammar).

ترجمه: «قبل از آنکه ناگهان طوفان شروع شود، آنها به مدت بیست دقیقه دویده بودند

 

31. گزینۀ ۴ [مبحث جمله‌واره‌های اسمی]
در صورت سؤال، یک جمله‌واره داریم. Your … success فاعل و depends on فعل جمله‌واره هستند. حال به سراغ گزینه‌ها می‌رویم:

تحلیل گزینه‌ها:
گزینۀ 2 نادرست است؛ زیرا despite «علیرغمِ» ربط‌دهندۀ دو جمله‌واره نیست (و فقط یک حرف اضافه است) و در کل با انتخاب ۲، با جملۀ بی‌نقصی مواجه نخواهیم بود.

گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ هر کدام یک جمله‌واره هستند؛ ولی جای خالی ما بعد از حرف اضافۀ on قرار گرفته و ما به یک جمله‌وارۀ اسمی در نقش مفعول حرف اضافۀ on نیاز داریم. بنابراین، گزینۀ ۳ که یک جمله‌وارۀ قیدی (با ربط‌دهندۀ قیدی زمان as long as «مادامیکه») است هم رد می‌شود.

در گزینۀ 1 هم however «با این وجود» ربط‌دهنـدۀ جملـه است و رد می‌شـود. همچنین، ترتیب سـؤالی did you pass هم در اینجا نادرست است.

پاسخ، گزینۀ ۴ است که با انتخاب آن، whether ربط‌ دهندۀ اسمی، you فاعل و pass هم فعـل ماست. the final examination «امتحان نهـایی» هم مفعـول فعل pass هست (بخش ۵، درس سوم کتاب Fast Grammar). (مشابه تست‌های 4۱ بهمن 98 و ۲۹ اسفند ۹۷ و تست‌های ۲، ۴ و ۸ صفحۀ ۴۹ کتاب Fast Grammar).

روش سریع‌تر در 20 ثانیه: با توجه به استفاده از (or (not بعد از جای خالی، فقط گزینۀ ۴ (whether) که می‌تواند با or بکار رود، پاسخ تست خواهد بود!!! به همین سادگی، به همین خوشمزگی 😉 (این نکته در جدول وسط صفحۀ ۴۴ کتاب Fast Grammar شما موجود است!)

ترجمه: «موفقیت تحصیلی شما بستگی به این دارد که آیا در امتحان نهایی قبول می‌شوید یا نه.»

32. گزینۀ ۲ [مبحث اجزاء جمـله]
یک جملۀ سـاده داریم. یک فاعـل و یک فعـل داریم. road فاعـل و was finished فعل جمله هستند. حال به سراغ گزینه‌ها می‌رویم:

تحلیل گزینه‌ها:
گزینۀ ۴ though («اگرچه») ربط‌دهنـدۀ دو جمله‌واره است؛ ما یک جمله‌واره داریم؛ و ۴ فوراً رد می‌شود. به عبارت دیگر، با انتخاب ۴، بعد از آن، یک فاعل و یک فعل (یک جمله‌واره) کم خواهیم داشت (بخش ۵، درس دوم کتاب Fast Grammar).

با توجه به مفهوم، گزینۀ ۲ صحیح است. despite «علیرغمِ، با وجودِ» حرف اضافۀ تضاد و due to و because of «بدلیلِ، بخاطرِ» عبارت حرف اضافۀ دلیل هستند. unfavorable weather conditions هم مفعول حرف اضافۀ despite است (در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (بخش ۵، صفحۀ ۳۹ کتاب Fast Grammar) (مشابه تست‌های 30 دی و 38 و ۵۵ آبان 98).

ترجمه: «با وجودِ شرایط نامساعد آب‌وهوایی، [عملیات ساخت] این جاده تنها در مدت ده ماه به پایان رسید.»

33. گزینۀ 4 [مبحث اجزاء جمـله]
با یک جملۀ سـاده مواجهیم. به یک فاعـل و یک فعـل نیاز داریم. are فعل جمع ماست؛ پس، در جای خالی به یک فاعل جمع نیاز داریم. حال به سراغ گزینه‌ها می‌رویم:

تحلیل گزینه‌ها:
در گزینه‌های ۱ و 3، even if و because ربط‌دهندۀ دو جمله‌واره هستند؛ ما یک جمله‌واره داریم؛ پس، گزینه‌های ۱ و 3 رد می‌شوند (بخش ۵، درس دوم کتاب Fast Grammar).

نکتۀ طلایی: از as well as «علاوه بر، همچنین» نمی‌توان در ابتدای جمله استفاده کرد. پس، گزینۀ 2 هم رد می‌شود.

پاسخ، گزینۀ 4 صحیح است. بعد از both … and «هم … هم …» بایستی از فعل جمع استفاده شود که با وجود فعل جمع are در صورت تست، گزینۀ 4 از نظر مطابقت فاعل و فعل هم مشکلی نخواهد داشت (بخش 7، بالای صفحۀ 73 کتاب Fast Grammar) (در آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست ۵۵ آبان 9۸).

ترجمه: «فوتبال و کشتی هر دو در ایران بسیار محبوب هستند.»

 

34. گزینۀ 3 [مبحث ترتیب کلمات]
در صورتیکه از کلمات پرسشی (اینجا when) برای ارتباط دو جمله‌واره استفاده شود، بعد از آنها بایستی از ترتیب جملات مثبت استفاده شود. یعنی، نیازی به جابجایی فاعل و فعل (کمکی) نیست. در نتیجه، گزینه‌های ۱ و ۴ رد می‌شوند. حالت مجهولی گزینۀ ۲ هم نادرست است. پاسخ، گزینۀ ۳ است (بخش 6، درس اول Fast Grammar) (در کلاس آموزش ویدئویی هم روی این نکته تأکید زیادی کردم) (مشابه تست ۳۶ آبان 9۸).

ترجمه: «نمی‌دانم کتابخانه کِی باز (افتتاح) می‌شود.»

35. گزینۀ ۳ [مبحث اَشکال فعلی]
بعد از make «وادار کردن» [اینجا made] بایستی از شکل سادۀ فعل استفاده شود. بنابراین، پاسخ، گزینۀ 3 است (باز هم (مانند تست ۲۹) بخش 10، نکتۀ پایین صفحۀ ۱۰۱ کتاب Fast Grammar) (در کلاس ویدئویی هم روی این نکته تأکید زیادی کردم) (مشابه تست 35 خرداد و تست ۵۹ آبان 98).

ترجمه: «باران شدید امروز صبح مرا مجبور کرده که بجای رفتن به کتابخانه در اتاقم بمانم.»

36. گزینۀ 1 [مبحث شکل کوتاه‌شدۀ جمله‌واره‌های وصفی]
با یک جمله‌وارۀ وصفی کوتاه‌شده مواجهیم. در صورت سؤال، not having read حالت کوتاه‌شده است و به یک فاعل و یک فعل مناسب نیاز داریم.

پاسخ، گزینۀ 1 است. در اصل:

They (the students) who have not read the laboratory manual carefully, failed the experiment.

بوده که پس از کوتاه شدن و حذف ربط‌دهندۀ وصفی who و تبدیل فعل به شکل ing دار، بصورت زیر در می‌آید:

They (the students) failed the experiment, not having read the laboratory manual carefully.

 (بخش 5، درس چهارم کتاب Fast Grammar) (در کلاس ویدئویی هم مشابه این تست را در کلاس حل کردیم) (مشابه تست‌های 48 اردیبهشت، ۴۶ آبان، ۴۵ آذر و ۲۸ بهمن 98).

ترجمه: «آنها [دانشجویانی] که راهنمای آزمایشگاه را به‌دقت مطالعه نکرده بودند، ‏در آزمون رد شدند.»

37. گزینۀ ۴ [مبحث کاربرد حروف ربط هم‌پایه‌ساز]
در صورت سؤال، دو فعل (و در نتیجه، دو جمله‌واره) داریم.the instructor «استاد، آموزشیار» فاعل و tell فعل جمله‌وارۀ اول هستند. همچنین، he فاعل و would not receive فعل جمله‌وارۀ دوم هستند. برای ارتباط دو جمله‌واره، به یک ربط‌دهندۀ مناسب نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ ۴ است. or به معنی «وگرنه» است (بخش 5، درس اول کتاب Fast Grammar) (عیناً مشابه تست ۳۹ آبان 98 و تست ۲۸ شهریور ۹۸).

ترجمه: «آیا استاد به جیم گفت که با دقت بیشتر درس بخواند، وگرنه بورسیۀ تحصیلی را دریافت نخواهد کرد؟»

38. گزینۀ ۴ [مبحث زمان‌های فعلی و معلوم و مجهول]
با توجه به قید زمان آیندۀ at 9 o’clock tomorrow «فردا ساعت ۹» به زمان آیندۀ استمراری نیاز داریم و گزینه‌های 1، ۲ و ۳ رد می‌شوند. بعد از فاعل جاندار I به فعل معلوم نیاز داریم و گزینه‌های ۲ و 3 بخاطر مجهولی بودن هم رد می‌شوند. پاسخ، گزینۀ ۴ است که با انتخاب آن، یک فعل زمان آیندۀ استمراری خواهیم داشت (بخش‌های ۱0 و 12 کتاب Fast Grammar) (در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست حل شده) (عیناً مشابه تست ۳۶ فروردین 98، تست 47 خرداد 98 و تست ۴۴ دی ۹۸).

ترجمه: «فردا ساعت ۹، در حال امتحان دادن خواهم بود.»

39. گزینۀ ۲  [الگوی شرطی نوع دوم]
وجود would get در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی شرطی نوع دوم:

جمله‌واره اصلی جمله‌واره شرط (if)
 would/ could/ might + فعل ساده زمان گذشته ساده/ گذشته استمراری

پاسخ، گزینۀ ۲ (فعل گذشتۀ سادۀ pulled) است (بخش ۱۶ کتاب Fast Grammar) (در کلاس آموزش ویدئویی هم مشابه این تست را حل کردیم) (مشابه تست 47 مهر 98 و تست ۳۱ دی ۹۸).

ترجمه: «اگر در زمان روشن بودن جریان برق، دوشاخه را می‌کشید، دچار شوک الکتریکی می‌شد.»

40. گزینۀ ۱ [مبحث معلوم و مجهول]
بعد از فاعل exposure به فعل نیاز داریم. بدلیل آنکه فاعل انجام‌دهندۀ کار فعل نیست، به فعل مجهولی نیاز داریم.

توجه: وجه اشتراک همۀ جملات مجهولی (بخش ۱۲ کتاب Fast Grammar):

قسمت سوم فعل (p.p.) + شکلی از فعلto be  + فاعل

پس، گزینه‌های ۳ و 4 بدلیل نداشتن شکل مجهولی رد می‌شوند. کاربرد ربط‌ دهندۀ that در گزینۀ ۲ نادرست است، زیرا بعد از آن فعل نداریم. پاسخ، گزینۀ ۱ است که با انتخاب آن، یک فعل مجهولی مناسب خواهیم داشت (مشابه تست 52 آبان 98).

ترجمه: «قرار گرفتن در معرض سرب به مغز کودکان آسیب می‌رساند.»

پاسخ های تشریحی توسط استاد مهرداد زنگیه وندی آماده شده است.

4.6/5 - (11 امتیاز)
دیدگاه ها 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *-- بارگیری کد امنیتی --

دیدگاه 8

 1. سلام، ضمن عرض خسته نباشید و تشکر از پاسخ به سوالات با زمان کوتاه، جواب سوالات ۵۰ تا ۱۰۰ را کی قرار میدهید و لطفا از آقای زنگیه وندی که در این زمینه شناخت دارند و سخن ایشون مورد قبول هست پیگیری نمایند چرا این آزمون از حالت استاندارد فاصله دارد و سوالات اینقدر بی ربط و سردرگم مطرح میشود ، مثل اینکه از اینکه داوطلب گیج و سردرگم شود لذت میبرند ، چارچوب امتحانات دنیا که به صورت کلی ارائه میشود از یک الگوی مشخص پیروی میکند ، مثلا بیس ساده ، متوسط و سخت ، متاسفانه این آزمون های داخلی زبان در کشور کاملا غیراستاندارد و برای علاقمندان مایوس کننده است!!

  1. سلام خدمت شما
   لینک دانلود سوالات در بالای جدول کلیدها هست که بصورت pdf می باشد.

 2. سلام و درود و سپاس از زحمات شما چه زمانی پاسخ ۵۱ سوال بعدی اعلام میشه تا امروز عصر کل کلید ازمون اعلام خواهد شد ؟ تقریبا از دیروز ساعت ۴ تا حالا بقیه پاسخ ها نیامده

  1. سلام خدمت شما
   بله حتما امروز جواب بقیه سوالات در همین مطلب منتشر خواهد شد
   موفق باشید

  1. سلام خدمت شما
   همونطور که نوشته شده سوالات در حال آماده شدن هست و بتدریج قرار داده می شود. پاسخ تشریحی سوالات نیز طی روزهای آتی در همین مطلب منتشر خواهد شد.
   موفق باشید