سال ۹۷ در فست زبان چه گذشت؟

خلاصه فعالیت

فست زبان ۹۷

۱
جلد کتاب چاپ شده
۱
دوره فشرده برگزار شده

مرداد ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

مرداد ۹۷

شهریور ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

بروجرد

شهریور ۹۷

مهر ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

مهر ۹۷

آبان ۹۷

کتاب Fast Vocab Konkur

با تیراژ ۲۰۰۰ جلد

آبان ۹۷

آبان ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

آبان ۹۷

آذر ۹۷

کتاب واژگان Fast Vocab

تیراژ ۲۵۰۰ جلد

آذر ۹۷

آذر ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

آذر ۹۷

آذر ۹۷

کتاب Fast Grammar

با تیراژ ۲۵۰۰ جلد

آذر ۹۷

آذر ۹۷

کتاب بانک سوالات آزمون EPT جلد اول

با تیراژ ۲۰۰۰ جلد

آذر ۹۷

دی ۹۷

کتاب درک مطلب جامع آزمون‌های زبان دکتری

با تیراژ ۴۰۰۰ جلد

دی ۹۷

بهمن ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

بهمن ۹۷

اسفند ۹۷

کتاب Fast Grammar

با تیراژ ۴۰۰۰ جلد

اسفند ۹۷

اسفند ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

اسفند ۹۷

اسفند ۹۷

کلاس فشرده آزمون‌های زبان دکتری

تهران

اسفند ۹۷
۰/۵ (۰ Reviews)
کلاس فشرده آزمون‌های MSRT ،EPT‌ و UTEPT – تخفیف 10 درصدیاطلاعات بیشتر
بسته غیرحضوری قبولی در آزمون زبان - تابستان ۹۸