برگزاری آزمون UTEPT در بهمن ماه

طبق اطلاعیه جدید سامانه دانشگاه تهران قرار است در تاریخ 20 بهمن ماه یک دوره آزمون زبان بصورت فوق العاده برگزار گردد.