آغاز ثبت‌نام آزمون زبان دانشگاه تهران - دی ماه 1401

ثبت نام آزمون نوبت دی ماه از 19 آذرماه از طریق سایت دانشگاه تهران آغاز می شود.