جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات زبان عمومی دکتری » پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری فنی و مهندسی ۹۶
  • fastzaban
  • ۷ فروردین, ۱۳۹۷
  • ۱۹:۵۹
  • ۶۷۹
سوالات زبان عمومی دکتری با پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری فنی و مهندسی ۹۶

فست زبان: در این بخش از مجموعه پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری، سوالاتی از آزمون دکتری رشته فنی و مهندسی سال ۹۶ را برای شما داوطلبان آزمون دکتری آماده کردیم.
با ما همراه باشید.

تست: سوالات گرامر زبان عمومی آزمون دکتری فنی و مهندسی ۹۶

1. In his Physics, ……………. concerned with the philosophical question of the nature of motion as one variety of change.
1) Aristotle who was primary

2) Aristotle was primarily
3) as Aristotle whose primary
4) that Aristotle was primarily

2. ……………… earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish astronomer Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric theory.
1) Although there had been

2) Despite there were
3) Nevertheless, it had been
4) Even though they were

3Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells,……………. possible to formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and animals are organized.
1) it was

2) that was it
3) was it
4) that it was

4. Toward the end of the 18th century ………………….. on physiology became pronounced through Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion.
1) the influence of chemistry

2) it was the influence of chemistry
3) that it was the influence of chemistry
4) the influence of chemistry which

۱. پاسخ گزینۀ ۲ است.
در صورت سؤال، Physics مفعول حرف اضافۀ in است. پس، قبل از صفت concerned به فاعل و فعل نیاز داریم. قبل از ربط‌ دهندۀ that نمی‌ توان از کاما استفاده کرد: گزینۀ ۴ رد می‌ شود. قبل از صفت concerned به قید نیاز داریم، نه صفت؛ پس، گزینه‌ های ١ و ٣ نیز بدلیل استفاده از صفت primary رد می‌ شوند. پاسخ گزینۀ ٢ است که در آن Aristotle فاعل و was فعل هستند؛ primarily هم قید برای صفت concerned است (نکات در بخش‌ های ٣، ۴ و ٨ کتاب گرامر Fast Grammar).

۲. پاسخ گزینۀ ۱ است.
بعد از despite نمی‌ توان از جمله‌ واره (فاعل و فعل) استفاده کرد؛ گزینۀ ٢ رد می‌ شود. در جای خالی به مفهوم وجود داشتن نیاز داریم؛ پس گزینۀ ١ بهترین پاسخ است که در آن از ربط‌ دهندۀ قیدی بیان مغایرت although و فاعل و فعل there had been به درستی استفاده شده است. دقت کنید که در گزینۀ ٣ it مفرد و نادرست است؛ زیرا discussions جمع است (بخش ۴ کتاب گرامر Fast Grammar).

پاسخ تشریحی زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ - بخش ۶
حتما بخوانید

۳. پاسخ گزینۀ ۳ است.
بدلیل استفاده از عبارت قیدی منفی not until در ابتدای جمله، بایستی جابجایی صورت گیرد. دقت کنید که از ابتدای جمله تا کاما جزو بخش قیدی محسوب می‌ شود و جابجایی بعد از کاما صورت می‌ گیرد. در نتیجه، بایستی ابتدا از فعل (کمکی) و سپس فاعل استفاده شود. گزینه‌ های ۲ و ۴ رد می‌ شوند، زیرا بعد از کاما از that استفاده نمی‌ شود. پاسخ گزینۀ ۳ است که در آن ابتدا از فعل was و سپس فاعل it استفاده شده است. (بخش ۵ کتاب گرامر Fast Grammar)

۴. پاسخ گزینۀ ۱ است.
در جای خالی به یک فاعل مناسب برای فعل became نیاز داریم. دقت کنید که end مفعول حرف اضافۀ toward و physiology مفعول حرف اضافۀ on هستند. بنابراین، گزینه‌ های ٢ و ٣ بدلیل داشتن فاعل اضافی was و گزینۀ ۴ بدلیل داشتن ربط‌ دهندۀ غیر ضروری which حذف می‌ شوند (بخش‌ های ٣ و ۴ کتاب گرامر Fast Grammar
).

برای دانلود رایگان بخشی از کتاب گرامر آزمون دکتری (Fast Grammar) کلیک کنید.
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب درک مطلب آزمون‌ دکتری (Fast Reading) کلیک کنید.
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب واژگان آزمون دکتری (Fast Vocab PHD) کلیک کنید.

بسته زبان عمومی ارشد و دکتری 1401
حتما بخوانید

منبع: فست زبان

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به