جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » سوالات زبان عمومی دکتری » پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری انسانی ۹۶ – بخش ۲
  • fastzaban
  • ۳۰ فروردین, ۱۳۹۶
  • ۲۱:۱۶
  • ۳۹۰
سوالات زبان عمومی دکتری انسانی تشریحی

پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری انسانی ۹۶ – بخش ۲

فست زبان: در این بخش از مجموعه پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری، سوالاتی از آزمون دکتری رشتۀ علوم انسانی ۹۶ را برای شما داوطلبان آزمون دکتری آماده کردیم. با ما همراه باشید.

تست: سوالات زبان عمومی آزمون دکتری علوم انسانی ۹۶ – بخش دوم

105. …………… to move from a project manager position to a senior project manager, it may be necessary for them to complete some form of project management certification.
1) Did a person want
2) Had a person wanted
3) Should a person want
4) A person who wants
106. Early marketing economists examined agricultural and industrial markets and described them …………….. the classical economists. 
1) in greater detail than
2) in far greater detail from
3) in the greatest detail than
4) in the greatest detail from
107. From the viewpoint of the insured person, an insurable risk is one for which the probability of loss is not ……………… excessive premiums.  
1) such high that requires
3) so high as to require
2) as high as to require
4) so high that requires
108. ……………. readily acknowledged that workers are not motivated by money alone, their abstractions were based only on the economic aspects of reality.
1) Despite classical economists
2) Classical economists, while
3) Classical economists, however,
4) Although classical economists

پاسخ تشریحی آزمون دکتری ۹۶-بخش ۲
حتما بخوانید

۱۰۵. پاسخ گزینۀ ۳ است.
گزینۀ ١ نادرست است؛ چونکه در انتهای جمله علامت سؤال نداریم. گزینۀ ۴ هم نادرست است؛ زیرا دو جمله‌ واره را نمی‌ توان بدون ربط‌ دهندۀ مناسب به یکدیگر وصل کرد. با توجه به اینکه در برخی از ساختارهای شرطی، می‌ توان if را حذف کرده و جابجایی را اِعمال کرد، یکی از گزینه‌ های ٢ و ٣ پاسخ است. دقت کنید که بدلیل اینکه در جمله‌ وارۀ دوم از may (و نه might) استفاده شده، استفاده از شکل گذشتۀ کامل had … wanted در گزینـۀ ٢ نادرسـت است (قانـون تطـابق زمـان‌ ها). پاسـخ گزینـۀ ٣ است که در ابتـدا If a person should want بوده است (توضیحات در بخش ۵، درس چهارم کتاب Fast Grammar).

۱۰۶. پاسخ گزینۀ ۱ است.
با مقایسۀ دو گروه مواجهیم؛ یعنی، به ساختار صفت‌ های تفضیلی نیاز داریم. در صفت‌ های تفضیلی، بایستی از than بعد از more به علاوۀ صفت چند بخشی استفاده شود. گزینه‌ های ٢ و ۴ بدلیل استفاده از from نادرست بوده و رد می‌ شوند. the greatest صفت عالی و نادرست است؛ ٣ هم رد می‌ شود. پاسخ گزینۀ ١ است (بخش ٨ کتاب فست گرامر).

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی دکتری فنی و مهندسی ۹۶
حتما بخوانید

۱۰۷. پاسخ گزینۀ ۳ است.
با الگوی صفت‌ های برابری مواجه هستیم. بدلیل استفاده از not قبل از جای خالی، به حالت منفی صفت‌ های برابری نیاز داریم. در چنین حالتی، از الگوی so … as استفاده می‌شود. در نتیجه، گزینۀ ٣ بهترین پاسخ است (بخش ٨ کتاب فست گرامر).

۱۰۸. پاسخ گزینۀ ۴ است.
در صورت سؤال و بعد از جای خالی، از یک فعل (acknowledged) استفاده شده است. بعد از despite نمی‌ توان از جمله‌ واره (فاعل و فعل) یا به زبان دیگر از فعل استفاده کرد؛ پس، ١ رد می‌ شود. از ربط‌ دهنده‌ های while و however نمی‌ توان بعد از فاعل استفاده کرد؛ گزینه‌ های ٢ و ٣ رد می‌ شوند. پاسخ گزینۀ ۴ است که در آن از ربط‌ دهندۀ قیدی بیان مغایرت although و فاعل economists برای فعل جمله استفاده شده است (بخش ۴ کتاب گرامر جامع آزمون دکتری).

برای دانلود رایگان بخشی از کتاب گرامر آزمون دکتری (Fast Grammar) کلیک کنید.
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب درک مطلب آزمون‌ دکتری (Fast Reading) کلیک کنید.
برای دانلود رایگان بخشی از کتاب واژگان آزمون دکتری (Fast Vocab PHD) کلیک کنید.

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
1000 سوال آزمون EPT با پاسخ تشریحی – بخش چهاردهمکلیک کنید