فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس ششم

لغت اول

Approach (v., n.) /əˈproʊtʃ/ come near or nearer to

US

UK

نزدیک شدن، مراجعه کردن؛ اقدام کردن

The lawyers in the trial were often asked approach to the bench.

ترجمه: در جلسۀ دادرسی بارها از وکلا خواسته شد که به سمت جایگاه بروند.
واژه approach
واژه Detect

لغت دوم

Detect (v.) /dɪˈtekt/ find out; discover

US

UK

پی بردن (به)، متوجه شدن

Sam Spade detected that the important papers had vanished.*

ترجمه: «سَم اسپِید» متوجه شد که اسناد مهم ناپدید شده‌اند.

لغت سوم

Defect (n.) /dɪ'fekt/ fault; that which is wrong

US

UK

نقص، عیب، کاستی

My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect.

ترجمه: «شِورلتِ» من بخاطر نقص فرمان به کارخانه پس فرستاده شد.
واژه Defect
واژه Employee

لغت چهارم

Employee (n.) /ɪmˈplɔɪiː/ a person who works for pay

US

UK

کارمند؛ [اداره یا غیره] عضو

The employees went on strike for higher wages.

ترجمه: کارکنان برای بالا بردن حقوق دست به اعتصاب زدند.

لغت پنجم

Neglect (v.) /nɪˈɡlekt/ give too little care or attention to

US

UK

نادیده گرفتن، کم‌توجهی کردن

Bob’s car got dirty when neglected he to keep it polished.

ترجمه: وقتیکه «باب» در براق نگهداشتن ماشینش غفلت کرد، ماشینش کثیف شد.
واژه neglect
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس هجدهم
حتما بخوانید
واژه deceive

لغت ششم

Deceive (v.) /dɪˈsiːv/ make someone believe as true something that is false; mislead

US

UK

فریب دادن، گول زدن

Atlas was deceived about the burden* he had to carry.

ترجمه: «اطلس» در مورد مسئولیتی که بر عهده‌اش گذاشته بودند، فریب خورده بود.

لغت هفتم

Undoubtedly (adv.) /ʌnˈdaʊtɪdli/ certainly; beyond doubt

US

UK

مسلماً، قطعاً

Ray’s team undoubtedly had the best debaters* in our county.

ترجمه: تیم «رِی» قطعاً بهترین مناظره‌کنندگان را در شهرستان ما داشتند.
واژه undoubtedly
واژه popular

لغت هشتم

Popular (adj.) /ˈpɑːpʊlər/ liked by most people

US

UK

محبوب؛ رایج

The Beatles wrote many popular songs.

ترجمه: گروه «بیتِلز» ترانه‌های بسیار محبوبی ساختند.
آموزش تصویری کتاب ۵۰۴ واژه - درس ۱۶
حتما بخوانید

لغت نهم

Thorough (adj.) /ˈθʌrə/ being all that is needed; complete

US

UK

کامل، جامع

My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab.

ترجمه: معلم علوم من «سَندی» را به خاطر نظافت کامل آزمایشگاه تحسین کرد.
واژه thorough
واژه client

لغت دهم

Client (n.) /ˈklaɪənt/ person for whom a lawyer acts; customer

US

UK

کامل، جامع

My uncle tried to get General Motors to be a client of his company.

ترجمه: دایی من تلاش کرد «جنرال موتورز» را متقاعد کند تا یکی از مشتریان شرکت او باشد.

لغت یازدهم

Comprehensive (adj.) /ˌkɑːmprɪˈhensɪv/ including much; covering completely

US

UK

جامع، مفصل

Mrs. Silver wanted us to do a comprehensive study of Edgar Allan Poe.

ترجمه: خانم «سیلور» از ما خواست که یک تحقیق جامع در مورد «ادگار آلن‌پو» انجام دهیم.
واژه comprehensive
واژه defraud

لغت دوازدهم

Defraud (v.) /dɪˈfrɑːd/ take money, rights, etc. away by cheating

US

UK

کلاهبرداری کردن، فریب دادن

My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government.

ترجمه: عمۀ من با فریب دادن دولت هزاران دلار صرفه‌جویی کرد.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه
کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری ویرایش ۹۸خرید سریع