فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس پنجم

لغت اول

Tradition (n.) /trəˈdɪʃən/ beliefs, opinions, and customs handed down from one generation to another

US

UK

رسم، سنت، عرف

All religions have different beliefs and tradition.

ترجمه: همۀ ادیان باورها و سنت‌های متفاوتی دارند.
واژه tradition
واژه rural

لغت دوم

Rural (adj.) /ˈrʊrəl/ in the country

US

UK

روستایی

Rural areas are not densely* populated.

ترجمه: مناطق روستایی جمعیت انبوهی (متراکمی) ندارند.

لغت سوم

Burden (n.) /ˈbɜːrdn/ what is carried; a load

US

UK

بار، محموله؛ مسئولیت

Irma found the enormous* box too much of a burden.

ترجمه:«ایرما» فهمید که جعبۀ بزرگ بار بسیار سنگینی است.
لغت burden
واژه campus

لغت چهارم

Campus (n.) /ˈkæmpəs/ grounds of a college, university, or school

US

UK

محوطۀ دانشگاه، پردیس

I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.

ترجمه: من تصمیم گرفتم به دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا بروم، چون محوطۀ زیبایی دارد.

لغت پنجم

Majority (n.) /məˈdʒɑːrəti/ the larger number; greater part; more than half

US

UK

اکثریت، بیشینه

A majority of votes was needed for the bill to pass.

ترجمه: برای تصویب لایحه اکثریت آراء لازم بود.
واژه majority
ویدیوی کلاس آنلاین استاد مهرداد زنگیه‌وندی: جلسه هفتم
حتما بخوانید
واژه assemble

لغت ششم

Assemble (v.) /ə'sembəl/ gather together; bring together

US

UK

گرد هم آوردن، جمع شدن؛ مونتاژ کردن

The rioters assembled outside the White House.

ترجمه: اغتشاشگران بیرون کاخ سفید جمع شدند.

لغت هفتم

Explore (v.) /ɪk'splɔ:r/ go over carefully; look into closely; examine

US

UK

بررسی کردن؛ سیاحت کردن

The weather bureau explored the effects of the rainy weather.

ترجمه: ادارۀ کل هواشناسی اثرات هوای بارانی را بررسی کرد.
لغت Explore
لغت topic

لغت هشتم

Topic (n.) /'tɑːpɪk/ subject that people think, write, or talk about

US

UK

موضوع، مبحث

The speaker’s main topic was how to eliminate* hunger in this world.

ترجمه: مبحث اصلی سخنران این بود که چگونه گرسنگی را در جهان ریشه‌کن کنیم.
آموزش لغات ۵۰۴ واژه - درس سوم
حتما بخوانید

لغت نهم

Debate (n., v.) /dɪ'beɪt/ a discussion in which reasons for and against something are brought out

US

UK

بحث، گفتمان

The debate between the two candidates was heated.

ترجمه: مناظرۀ بین دو نامزد [انتخاباتی] بسیار داغ بود.
لغت debate
لغت evade

لغت دهم

Evade (v.) /ɪ'veɪd/ get away from by trickery or cleverness

US

UK

شانه خالی کردن، طفره رفتن

In order to evade the police dragnet, Ernie grew a beard .

ترجمه: «اِرنی» برای فرار از دام پلیس، ریش گذاشت.

لغت یازدهم

Probe (v.) /proʊb/ search into; examine thoroughly; investigate

US

UK

تحقیق کردن؛ معاینه کردن

After probing the scientist’s theory,* we proved it was correct.

ترجمه: بعد از بررسی فرضیۀ دانشمند، صحت آن را اثبات کردیم.
لغت probe
لغت reform

لغت دوازدهم

Reform (v.) /rɪ'fɔ:m US rɪ'fɔ:rm/ make better; improve by removing faults

US

UK

بهتر کردن، بهبود یافتن؛ اصلاح کردن

After the prison riot, the council decided to reform the correctional system.

ترجمه: بعد از شورش در زندان، شورا تصمیم گرفت نظام تأدیب را اصلاح کند.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 
این مطلب را پسندید؟
  [kkstarratings]

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه
کتاب بانک سوالات آزمون های زبان دکتری ویرایش ۹۸خرید سریع