فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس دوازدهم

لغت اول

Ignite (v.) /ɪg'naɪt/ set on fire

US

UK

آتش زدن، مشتعل شدن، ایجاد احتراق کردن

One match can ignite an entire forest.

ترجمه: یک کبریت می‌تواند یک جنگل کامل را به آتش بکشد.
واژه Ignite
واژه abolish

لغت دوم

Abolish (v.) /əˈbɑːlɪʃ/ do away with completely; put an end to

US

UK

منسوخ کردن، فسخ کردن

My school has abolished final exams altogether.

ترجمه: مدرسۀ من امتحانات پایان‌ترم را بطور کامل لغو کرده است.

لغت سوم

Urban (adj.) /ˈɜːrbən/ of or having to do with cities or towns

US

UK

وابسته به شهر، شهری

I plan to exchange my urban location for a rural* one.

ترجمه: قصد دارم موقعیت خود در شهر را با یک محل روستایی معاوضه کنم.
واژه urban

توجه مهم: این آموزش بخشی از کتاب Fast 504 استاد زنگیه‌وندی و استاد ربیعی است. برای مطالعه کامل آموزش‌ها و سفارش این کتاب روی دکمه زیر کلیک کنید.

واژه Population

لغت چهارم

Population (n.) /ˌpɑːpjuˈleɪʃən/ people of a city or country

US

UK

جمعیت؛ مردم

China has the largest population of any country.

ترجمه: چین نسبت به هر کشوری بیشترین جمعیت را دارد.

لغت پنجم

Frank (adj.) /fræŋk/ free in expressing one’s real thoughts, opinions, or feelings; not hiding what is in one’s mind

US

UK

رک؛ صادق، درستکار

People liked Duffy because they knew he would be frank with them.

ترجمه: مردم «دافی» را دوست داشتند، چون می‌دانستند او با آنها روراست است.
واژه Frank
کتاب Fast Grammar Lite
حتما بخوانید
واژه Pollute

لغت ششم

Pollute (v.) /pe'lu:t/ make dirty

US

UK

آلوده کردن

There is much evidence* to show that the air we breathe is polluted.

ترجمه: شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد هوایی که ما استنشاق می‌کنیم آلوده است.

لغت هفتم

Reveal (v.) /ri'vi:l/ make known

US

UK

آشکار کردن؛ افشا کردن

The auto company revealed reluctantly* that there were defects* in their new models.

ترجمه: شرکت خودروسازی با اکراه فاش کرد که در مدل‌های جدیدشان نقص‌هایی وجود داشته است.
واژه Reveal
واژه Prohibit

لغت هشتم

Prohibit (v.) /proʊ'hibit/ forbid by law or authority

US

UK

ممنوع کردن؛ جلوگیری کردن

Many homeowners prohibit others from walking on their property.

ترجمه: بسیاری از صاحب‌خانه‌ها از پا گذاشتن دیگران به ملکشان جلوگیری می‌کنند.
برترین منبع واژگان آزمون های زبان دکتری
حتما بخوانید

لغت نهم

Urgent (adj.) /ˈɜːrdʒənt/ demanding immediate action or attention; important

US

UK

اضطراری، مبرم

An urgent telephone call was made to the company’s treasurer.

ترجمه: یک تماس اضطراری با خزانه‌دار شرکت گرفته شد.
واژه Urgent
واژه Adequate

لغت دهم

Adequate (adj.) /ˈædɪkwət/ as much as is needed; fully sufficient

US

UK

کافی، مناسب

Rover was given an adequate amount of food to last him the whole day.

ترجمه: به‌اندازۀ کافی به «رُور» غذا دادند تا کل روز را دوام بیاورد.

لغت یازدهم

Decrease (v.) /dɪˈkriːs/ make or become less

US

UK

کاستن، کاهش دادن

As he kept spending money, the amount he had saved decreased.

ترجمه: مقدار پولی که پس‌انداز کرده بود کم شد، چون مدام از آن خرج می‌کرد.
واژه Decrease
واژه audible

لغت دوازدهم

Audible (adj.) /ˈɑ:dəbəl/ able to be heard

US

UK

آنقدر بلند که بتوان شنید، رسا

After Len got his new hearing aid, my telephone calls became audible.

ترجمه: بعد از اینکه «لِن» سمعک جدیدش را خرید، صدای من را پشت تلفن راحت‌تر می‌شنید.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
خرید کتاب از دیجی کالا با تخفیف ویژه
کلاس فشرده گرامر و ریدینگ ویژه آزمون دی ۹۸توضیحات بیشتر و تخفیف ۲۰ درصدی