فست زبان: در این بخش از آموزش لغات زبان انگلیسی، واژگان کتاب ۵۰۴ واژه را که برای آمادگی آزمون‌های زبان اهمیت دارند با هم می‌آموزیم.

آموزش لغات زبان انگلیسی ویژه آزمون‌های زبان

آموزش لغات ۵۰۴ واژه

درس دهم

لغت اول

Excel (v.) /ɪk'sel/ be better than; do better than

US

UK

بهتر بودن از؛ سرآمد بودن؛ پیشی گرفتن

Because he was so small, Larry could not excel in sports.

ترجمه: از آنجا که «لَری» جثۀ کوچکی داشت، نمی‌توانست در ورزش سرآمد باشد.
واژه Excel
واژه Feminine

لغت دوم

Feminine (adj.) /ˈfemənɪn/ of women or girls

US

UK

زنانه، دخترانه؛ ظریف

Aunt Sarah can always be counted on to give the feminine viewpoint.

ترجمه: همیشه می‌توان روی نقطه نظرات ظریف عمه «سارا» حساب کرد.

لغت سوم

Mount (v.) /maʊnt/ get up on

US

UK

بالا رفتن؛ سوار شدن (به‌ویژه بر پشت اسب یا روی دوچرخه)

The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity.

ترجمه: نگهبان روی برجک رفت که ببیند آیا کسی در آن حوالی هست.
واژه mount
واژه compete

لغت چهارم

Compete (v.) /kəmˈpiːt/ try hard to get something wanted by others; be a rival

US

UK

رقابت کردن، مسابقه دادن

The former champion was challenged* to compete for the tennis title.

ترجمه: از قهرمان اسبق دعوت شد تا برای کسب عنوان قهرمانی تنیس در مسابقات شرکت کند.

لغت پنجم

Dread (v., adj., n.) /dred/ look forward to with fear; fear greatly; causing great fear

US

UK

دلواپس بودن، دلهره داشتن، (به‌شدت) ترسیدن

The poor student dreaded going to school each morning.

ترجمه: دانش‌آموز ضعیف هر روز صبح از رفتن به مدرسه می‌ترسید.
واژه Dread
آموزش کامل لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس نهم
حتما بخوانید
واژه Masculine

لغت ششم

Masculine (adj.) /ˈmæskjəlɪn/ of man; male

US

UK

مردانه؛ مذکر؛ دلیر؛ جوانمرد

The boy became more masculine as he got older.

ترجمه: پسرک هر چه بزرگ‌تر می‌شد، دلیرتر می‌شد.

لغت هفتم

Menace (n.) /'menes threat

US

UK

تهدید، خطر؛ مایۀ دردسر

Sergeant Foy’s raw language was an obvious* menace to the reputation of the entire police department .

ترجمه: بددهنی گروهبان «فوی» بی‌شک آبروی کل ادارۀ پلیس را در معرض خطر قرار داد.
واژه Menace
واژه Tendency

لغت هشتم

Tendency (n.) /'tendensi/ leaning; movement in a certain direction

US

UK

گرایش، تمایل؛ استعداد، زمینه

My algebra teacher has a tendency to forget the students’ names.

ترجمه: معلم جبر من زمینۀ فراموش کردن اسم دانش‌آموزان را دارد.
آموزش تصویری کتاب ۵۰۴ واژه - درس پانزدهم
حتما بخوانید

لغت نهم

Underestimate (v.) /ʌndərˈestɪmeɪt/ set too low a value, amount, or rate

US

UK

دست‌کم گرفتن، کم‌اهمیت پنداشتن

The value of our house was underestimated by at least two thousand dollars.

ترجمه: ارزش خانۀ ما حداقل دو هزار دلار کمتر برآورد شد.
واژه Underestimate
واژه Victorious

لغت دهم

Victorious (adj.) /vɪkˈtɔːriəs/ having won a victory; conquering

US

UK

پیروز، برنده، فاتح

Terry faced the challenge* with the bad attitude that he could not be victorious.

ترجمه: «تری» با این نگرش منفی که نمی‌تواند پیروز شود در مسابقه شرکت کرد.

لغت یازدهم

Numerous (adj.) /ˈnuːmərəs/ very many; several

US

UK

متعدد، زیاد، فراوان

Dr. Fischer had resisted* accepting money from the poor woman on numerous house calls.

ترجمه: دکتر «فیشر» دفعات زیادی برای ویزیت به منزل آن زن فقیر رفته و از گرفتن پول خودداری کرده بود.
واژه Numerous
واژه Flexible

لغت دوازدهم

Flexible (adj.) /ˈfleksəbəl/ easily bent; willing to yield

US

UK

قابل‌انعطاف؛ سازش‌پذیر؛ نرم

A mouse’s flexible body allows it to squeeze through narrow openings.

ترجمه: بدن انعطاف‌پذیر موش به آن این امکان را می‌دهد که با فشار از سوراخ‌های باریک رد شود.
Fast 504 نگاهی نو به کتاب ۵۰۴ واژه
حتما بخوانید
 
 

لطفا اگر این مطلب را پسندید آن را با دوستان خود به اشتراک گذارید

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

یادگیری سریع لغات

لغات را یکبار بیاموزید و تا همیشه در ذهن داشته باشید

معانی کاربردی و بروز

معانی کاربردی و کامل لغات را فقط در اینجا می‌توانید بیاموزید

شیوه‌های نوین آموزش

لغات را با شیوه‌های علمی و نوین یاد بگیرید

در خبرنامه فست زبان عضو شوید

مطالب جدید برای شما ارسال خواهد شد
۵/۵ (۱ Review)
خرید کتاب زبان از دیجی کالا با تخفیف فوق العاده
بسته قبولی در آزمون EPT فست زباناطلاعات بیشتر