جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » مقالات آموزشی » ۱۵ مبحث پرسوال گرامر آزمون‌ های تخصصی زبان
۱۵ مبحث پرسوال گرامر آزمون‌ های تخصصی زبان

۱۵ مبحث پرسوال گرامر آزمون‌ های تخصصی زبان

فست زبان: در این مطلب از وبسایت مرجع آزمون های زبان، مباحثی که مهم‌ ترین بخش های آزمون‌ های زبان مقاطع مختلف هستند و به اصطلاح بیشتر سوالات آزمون از این مباحث هستند را با استناد بر کتاب گرامر جامع آزمون های زبان Fast Grammar برای شما استخراج کرده ایم.
۱.
 • قسمت در آزمون همۀ بخش‌ ها
 • جداول صفحات ۴ و ۵
 • توجه کنید که اسامی غیر قابل شمارش صفحۀ ۳ را فقط روزنامه‌ وار مطالعه کنید؛ نیازی به حفظ کردن نیست…
 • information و news جزو اسامی غیرقابل شمارش مهم هستند.
 • fish دارای شکل مفرد و جمع یکسانی است.

۲.

 • کادرهای صفحۀ‌ ۱۱
 • موارد استفاده از حرف تعریف the: نکات ۱، ۳، ۴، ۶ و ۷ مهم‌ تر هستند.
 • قوانین و استثناء های خاص صفحه ۱۶ را فقط روزنامه‌ وار مطالعه کنید؛ نیازی به حفظ کردن نیست…
 • موارد عدم استفاده از حروف تعریف: صفحه ۱۶- نکتۀ ۱ مهم‌تر است.
 • کادر صفحۀ‌ ۲۲ کتاب Fast Grammar

۳.

 • مفهوم «مفعول حرف اضافه» به‌ وفور در انواع سؤالات و برای پیدا کردن فاعل بطور صحیح، کاربرد دارد (صفحۀ ۲۳).
 • بدل و وجه‌ های وصفی
 • به مفهوم و تعریف «فعل‌ واره» دقت کنید و در حذف گزینه‌ ها از آن استفاده کنید.
آموزش لغات کتاب ۵۰۴ واژه - درس هجدهم
حتما بخوانید

۴.

 • به کاربرد حروف ربط هم‌ پایه (fanboys) دقت کنید:
 • این کلمات هرگز در ابتدای جمله قرار نمی‌گیرند.
 • قبل از این کلمات همیشه از کاما استفاده می‌ شود.

۵.

 • نکتۀ مهم صفحه ۳۵ کتاب Fast Grammar
 • توجه بالای صفحه ۳۶
 • صفحه ۳۷

۶.

 • به نکتۀ تستی صفحۀ ۴۴ دقت کنید.
 • انواع جمله‌واره‌ها و جمله‌واره‌ های قیدی و وصفی کوتاه‌ شده را به‌خوبی مطالعه کنید.

۷.

 • درس سوم از بخش پنجم همواره از مباحث بسیار مهم آزمون‌هاست.
 • نکات و الگوهای صفحات ۶۴ و ۶۵ همواره و بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آزمون‌ها مورد سؤال واقع می‌شوند.
آموزش لغات ۵۰۴ واژه - درس سوم
حتما بخوانید

۸.

 • نکتۀ شمارۀ ۲ صفحۀ ۶۸، و نکتۀ شمارۀ ۲ صفحۀ ۶۹ جزو مباحث مهم‌تر بخش ششم هستند.
 • کادر صفحۀ ۷۵ و نکات صفحۀ ۷۶ جزو مباحث مهم‌تر بخش هفتم هستند.
 • صفحات ۸۲ و ۸۵ تا ۹۱ (صفت‌ها و قیدهای تفضیلی و عالی) جزو مباحث مهم‌تر بخش هشتم هستند.

۹.

 • از بخش نهم: صفحۀ ۹۴: نکات ۱، ۳ و ۵
 • قسمت (د) صفحۀ ۹۷
 • صفحۀ ۹۹ شمارۀ ۲
 • صفحۀ ۱۰۰ کتاب Fast Grammar
 • صفحۀ ۱۰۱ نکات ۵، ۶ و ۸
۱۰.
 • زمان‌ های حال ساده، حال کامل و کاربرد زمان گذشته با گذشتۀ کامل
 • کادرهای صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰
آموزش لغات ۵۰۴ واژه - درس اول
حتما بخوانید

۱۱.

 • جدول ص ۱۱۷

۱۲.

 • جدول ص ۱۱۹ کتاب Fast Grammar
 ۱۳.
 • بخش ۱۴ بسیار بسیار مهم هستند.
 ۱۴.
 • بخش ۱۵ را با دقت مطالعه کنید.
بهترین مدرک زبان برای مصاحبه دکتری کدام است؟
حتما بخوانید
۱۵.
 • جملات و ساختارهای شرطی نوع اول و نوع دوم و زمان‌ های مورد استفاده در آنها جزو مباحث مهم‌ تر بخش شانزدهم هستند. همچنین، در شرطی نوع دوم برای فعل be، در همۀ صیغه‌ ها از were استفاده می‌ شود.

دقت داشته باشید این مباحث جزو پر تکرارترین مباحثی هستند که در آزمون ها مورد سوال قرار می‌ گیرند، پس حتما با دقت بیشتر این مباحث را مطالعه کنید. 
منبع این مقاله: کتاب گرامر جامع آزمون‌ های زبان Fast Grammar

منبع: کتاب Fast Grammar

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

avatar
  مشترک شدن  
اعلام کردن به
ثبت نام دوره فشرده گرامر و ریدینگ اسفند ۹۸ظرفیت محدود