جدید ترین عناوین خبری امروز
[custom-login-form btn_close="true" logo_src="https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg" btn_register_class="btn_show_registerForm"] کاربر جدید هستم! [/custom-login-form][custom-register-form btn_close='true' logo_src='https://fastzaban.com/wp-content/uploads/2019/12/fastzaban-logo-98.jpg' ]
خانه » مقالات آموزشی » دانلود مقاله جذب ترکیبات Thiophenic مدل سوخت دیزلی با ترجمه
  • fastzaban
  • ۳۰ خرداد, ۱۳۹۶
  • ۱۸:۴۳
  • ۷۴
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله جذب ترکیبات Thiophenic مدل سوخت دیزلی با ترجمه

در این مطلب از مقالات ترجمه شده فست زبان، مقاله جذب ترکیبات Thiophenic مدل سوخت دیزلی را با ترجمه فارسی برای شما آماده کردیم.

موضوع این مقاله در مورد جذب ترکیبات Thiophenic مدل سوخت دیزلی با استفاده از کربن های فعال آغشته به مس و نیکل می باشد که برای رشته‌های شیمی مناسب است. 
در زیر می‌توانید چکیده این مقاله را مشاهده نمایید.

Adsorption of Thiophenic Compounds from Model Diesel Fuel
Using Copper and Nickel Impregnated Activated Carbons
Elham S. Moosavi 1, Seyed A. Dastgheib 2 and Ramin Karimzadeh 1,*
Abstract: Adsorption of sulfur compoundsby porous materials is an effective way to produce cleaner diesel fuel.In this study, adsorption of refractory thiophenic sulfur compounds, i.e., benzothiophene (BT), dibenzothiophene (DBT), and 4,6-dimethyldibenzothiophene (4,6-DMDBT) in single-solute systems from n-hexane solutions onto metal-impregnated activated carbons was investigated. A hydrogen-treated activated carbon fiber was selectively loaded with Ni, NiO, Cu, Cu2O, and CuO species to systematically assess the impact of each metal species on the adsorption of thiophenic compounds (TC). Metal-loaded adsorbents had the same total metal contents and similar microporosities, but contained different types of copper or nickel species. All metal-loaded adsorbents showed enhanced adsorption of tested TC. Cu2O- or NiO-loaded adsorbents exhibited the highest uptakes, due to more specific interactions between Cu+ or Ni2+ species and TC molecules. The theoretical monolyer coverage of TC on the exposed Cu+ sites was estimated and compared with that calculated from the experimental data. Results suggested catalytic conversion of TC molecules to other compounds on the Cu+ sites, followed by adsorption of reaction products onto the carbon surface or multilayer accumulation of TC molecules on the Cu+sites. TC adsorption uptake of the majority of adsorbents followed the order of: 4.6DMDBT > DBT > BT due to higher intensity of specific and non-specific interactions of larger TC molecules with adsorbents.
آموزش لغات کتاب 504 واژه - درس بیست و دوم
حتما بخوانید
چکیده: جذب ترکیبات گوگردی بوسیله مواد متخلخل، یک راه کارآمد برای تولید پاک کننده سوخت دیزلی است. در این مطالعه، جذب ترکیبات گوگردی thiophenic نسوز، یعنی، بنزوتیوفن (BT)، دی بنزوتیوفن (DBT) و 4،6-دی متیل دی بنزوتیوفن (4،6-DMDBT) در سیستم های تک املاح بواسطه انحلال n-هگزان بر روی کربن های فعال آغشته به فلز بررسی شده است. یک فیبر کربن فعال عمل آورده شده با هیدروژن، بصورت انتخابی با نیکل، اکسید نیکل، مس، ، و گونه های اکسید مس جهت ارزیابی سیستماتیکی تاثیر هر گونه فلز در جذب ترکیبات تیوفنیک (TC) بارگذاری شد. جاذب های بارگذاری شده-فلزی، ظرفیت های مجموع و ریز تخلخل های مشابهی داشتند، اما حاوی انواع مختلف گونه های مس یا نیکل بودند. همه جاذب های فلزی لود شده، افزایش جذب TC آزمایش شده را نشان دادند. جاذب های  یا اکسید نیکل لود شده، بالاترین جذب را بعلت فعل و انفعالات خاص بین گونه های مس یا  و مولکول های TC، نشان دادند. پوشش تک لایه نظری TC در مکان های در معرض مس + برآورد شد و با آنچه از داده های تجربی محاسبه شده بود، مقایسه شدند. نتایج، تبدیل کاتالیتیک مولکول های TC به ترکیبات دیگر در مکان های Cu+، به دنبال جذب محصولات واکنش بر روی سطح کربن و یا انباشت چند لایه مولکول های TC در مکان های Cu + را نشان دادند. برداشت جذب TC اکثریت جاذب ها بصورت زیر بود: 4,6-DMDBT به دلیل شدت بالاتر فعل و انفعالات خاص و غیر خاص مولکول های TC بزرگتر با جاذب.

 

دانلود مقاله جذب ترکیبات Thiophenic مدل سوخت دیزلی با ترجمه

دیدگاه ها 0

Leave a Reply

  مشترک شدن  
اعلام کردن به
آزمون EPT بهمن 99 – دانلود سوالات با جوابکلیک کنید