جستجو در سایت

پست الکترونیکی ما:  

ثبت‌نامکانال آموزشی فست زبان
کانال آموزش نکات آزمون‌های تخصصی زبان
پاسخ تشریحی + ویدویی آموزشی آزمون EPT آذرماه ۹۵
دانلود پاسخ تشریحی آزمون EPT آذرماه ۹۵
انجمن تخصصی آزمون‌های زبان

در این مقاله قصد داریم مهم ترین مباحث آزمون های تخصصی از جمله آزمون MSRT، آزمون EPT، تافل، MHLE، آیلتس و ارشد و دکتری را ذکر کنیم.

با فست آموز همراه باشید.


مباحثی که مهم‌ترین بخش های آزمون‌ها هستند و به اصطلاح بیشتر سوالات آزمون از این مباحث هستند را با استناد بر کتاب گرامر جامع آزمون های زبان
Fast Grammar برای شما استخراج کرده ایم.
۱.

 • قسمت در آزمون همۀ بخش‌ها
 • جداول صفحات ۴ و ۵
 • توجه کنید که اسامی غیرقابل شمارش صفحۀ ۳ را فقط روزنامه‌وار مطالعه کنید؛ نیازی به حفظ کردن نیست...
 • information و news جزو اسامی غیرقابل شمارش مهم هستند.
 • fish دارای شکل مفرد و جمع یکسانی است.
۲.
 • کادرهای صفحۀ‌ ۱۱
 • موارد استفاده از حرف تعریف the: نکات ۱، ۳، ۴، ۶ و ۷ مهم‌تر هستند.
 • قوانین و استثناءهای خاص ص ۱۶ را فقط روزنامه‌وار مطالعه کنید؛ نیازی به حفظ کردن نیست...
 • موارد عدم استفاده از حروف تعریف: صفحه ۱۶- نکتۀ ۱ مهم‌تر است.
 • کادر صفحۀ‌ ۲۲ کتاب Fast Grammar
۳.
 • مفهوم «مفعول حرف اضافه» به‌وفور در انواع سؤالات و برای پیدا کردن فاعل بطور صحیح، کاربرد دارد (صفحۀ ۲۳).
 • بدل و وجه‌های وصفی
 • به مفهوم و تعریف «فعل‌واره» دقت کنید و در حذف گزینه‌ها از آن استفاده کنید.
۴.
 • به کاربرد حروف ربط هم‌پایه (fanboys) دقت کنید:
 • این کلمات هرگز در ابتدای جمله قرار نمی‌گیرند.
 • قبل از این کلمات همیشه از کاما استفاده می‌شود.
۵.
 • نکتۀ مهم صفحه ۳۵ کتاب Fast Grammar
 • توجه بالای صفحه ۳۶
 • صفحه ۳۷
۶.
 • به نکتۀ تستی صفحۀ ۴۴ دقت کنید.
 • انواع جمله‌واره‌ها و جمله‌واره‌های قیدی و وصفی کوتاه‌شده را به‌خوبی مطالعه کنید.
۷.
 • درس سوم از بخش پنجم همواره از مباحث بسیار مهم آزمون‌هاست.
 • نکات و الگوهای صفحات ۶۴ و ۶۵ همواره و بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آزمون‌ها مورد سؤال واقع می‌شوند.
۸.
 • نکتۀ شمارۀ ۲ صفحۀ ۶۸، و نکتۀ شمارۀ ۲ صفحۀ ۶۹ جزو مباحث مهم‌تر بخش ششم هستند.
 • کادر صفحۀ ۷۵ و نکات صفحۀ ۷۶ جزو مباحث مهم‌تر بخش هفتم هستند.
 • صفحات ۸۲ و ۸۵ تا ۹۱ (صفت‌ها و قیدهای تفضیلی و عالی) جزو مباحث مهم‌تر بخش هشتم هستند.
۹.
 • از بخش نهم: صفحۀ ۹۴: نکات ۱، ۳ و ۵

قسمت (د) صفحۀ ۹۷

صفحۀ ۹۹ شمارۀ ۲

صفحۀ ۱۰۰ کتاب Fast Grammar

صفحۀ ۱۰۱ نکات ۵، ۶ و ۸

۱۰.
 • زمان‌های حال ساده، حال کامل و کاربرد زمان گذشته با گذشتۀ کامل
 • کادرهای صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰
۱۱.
 • جدول ص ۱۱۷
۱۲.
 • جدول ص ۱۱۹ کتاب Fast Grammar

 ۱۳.

 • بخش ۱۴ بسیار بسیار مهم هستند.

 ۱۴.

 • بخش ۱۵ را با دقت مطالعه کنید.

۱۵.

 • جملات و ساختارهای شرطی نوع اول و نوع دوم و زمان‌های مورداستفاده در آنها جزو مباحث مهم‌تر بخش شانزدهم هستند. همچنین، در شرطی نوع دوم برای فعل be، در همۀ صیغه‌ها از were استفاده می‌شود.
دقت داشته باشید این مباحث جزو پر تکرارترین مباحثی هستند که در آزمون ها مورد سوال قرار می‌گیرند، پس حتما با دقت بیشتر این مباحث را مطالعه کنید.
FastZaban سریع‌ترین راه قبولی در آزمون 
منبع این مقاله: کتاب گرامر جامع آزمون‌های زبان Fast Grammar
کانال آموزش نکات گرامر و درک مطلب آزمون های زبان در تلگرامکانال تلگرامی فست زبانانجمن تخصصی آزمون‌های زبان انججمن تخصصی آزمون msrtکانال اخبار آزمون‌ها در تلگرام
اخبار آزمون ها در تلگرام
| قالب رایگان جوملا | ترمیم مو | کفسابی | خرید اپل ایدی | خرید vpn | درب اتوماتیک | طراحی سایت | فن کویل | تعمیرات صندلی اداری

عضویت در باشگاه دانش‌آموختگان FastZaban