***دوره حرفه‌ای آمادگی آزمون‌های MSRT ،UTEPT ،EPT و MHLE - دی ۹۷ *** اطلاعات بیشتر
Toggle Bar
FastZaban نوشته شده توسط  اسفند 20, 1396 - 1695 بازدید

تطابق آزمون های EPT با کتاب لغت Fast Vocab

این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
مجموعه کتاب های Fast استاد مهرداد زنگیه‌وندی با استقبال داوطلبان آزمون های زبان دکتری در یک سال اخیر توانسته به رکورد فروش ۲۰ هزار جلد دست یابد و این مجموعه امسال چندین بار تجدید چاپ شد.
اما دلیل این استقبال، تطابق بالای این مجموعه با آزمون های مربوطه می باشد. در این مطلب قصد داریم میزان تطابق لغات کتاب Fast Vocab را با سوالات واژگان آزمون EPT ادوار اخیر بررسی کنیم.

معرفی کتاب لغات Fast Vocab
کتاب لغات Fast Vocab استاد مهرداد زنگیه وندی شامل تمامی لغات کتاب 504 واژه، لغات مهم کتاب Essential Words for The TOEFL و لغات مهم کتاب ۱۱۰۰ واژه بارونز است که در ۶۰ درس ۱۲ لغتی و براساس روش علمی یادگیری لایتنر تالیف شده است. در این کتاب تمامی لغات دارای مثال همراه با ترجمه فارسی هستند و مترادف های پرکابرد و مهم آنها نیز ذکر شده است.


بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT آذر ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آذر ۹۶، ۹۱ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۲ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT آذر ۹۶، ۴۰ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آذر ۹۶، ۲۰ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آذر ۹۶، ۱۰ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۳ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT آذر ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.


بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT دی ماه ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۹۱ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۳ گزینه هم در لغات مهم پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۳۶ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۱۹ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT دی ماه ۹۶، ۵ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۴ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT دی ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.


بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT بهمن ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۸۸ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۴ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۴۱ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۲۶ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT بهمن ماه ۹۶، ۵ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۲ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT بهمن ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.


بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT اسفند ماه ۹۶ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اسفند ماه ۹۶، ۸۶ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۴ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT اسفند ماه ۹۶، ۳۲ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اسفند ماه ۹۶، ۳۶ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اسفند ۹۶، ۶ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۰ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT اسفند ماه ۹۶ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.


بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT فروردین ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۸۹ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۵ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۳۰ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۳۰ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT فروردین ماه ۹۷، ۱۰ درصد از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۴ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT فروردین ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.


بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۹۳ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۳ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* از مجموع ۱۰۰ لغت آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۳۰ گزینه از لغات کتاب ۵۰۴ واژه بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۲۳ گزینه از لغات کتاب لغات ضروری تافل بودند.
* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷، ۵ گزینه از لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه بودند.
در مجموع ۹۶ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT اردیبهشت ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT شهریور ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT شهریور ماه ۹۷، ۹۱ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab وجود داشت و ۳ گزینه هم در لغات پایانی کتاب Fast Reading استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* حدود نیمی از لغات آزمون از کتاب 504 واژه بودند.
در مجموع ۹۴ درصد لغات با مجموعه کتابهای Fast تطابق داشتند. همچنین فایل تطابق آزمون EPT شهریور ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.
 

بررسی میزان تطابق بخش واژگان آزمون EPT آبان ماه ۹۷ با کتاب لغات Fast Vocab

* از مجموع ۱۰۰ گزینۀ آزمون EPT آبان ماه ۹۷، ۹۲ لغت در کتاب واژگان Fast Vocab استاد مهرداد زنگیه وندی موجود بود.
* حدود ۶۰ درصد از لغات آزمون از کتاب 504 واژه بودند.
همچنین فایل تطابق آزمون EPT آبان ماه ۹۷ با کتاب واژگان Fast Vocab را می توانید در زیر دانلود کنید.

کتاب Fast Vocab: شامل لغات مهم دورۀ دبیرستان، لغات کتاب‌ هایی چون 504 واژه، واژگان ضروری تافل Essential Words for TOEFL و 1100 واژه بارونز است که با استفاده از روش ابداعی و بی‌ نظیر ارایۀ لغات در کنار مترادف‌ های آنها و با وسواسی خاص و به سبکی آکادمیک به ترتیب ساده به دشوار، برای شما عزیزان آماده گردیده است. در این کتاب، پس از تجزیه و تحلیل آزمون‌ های مختلف دکتری، واژگان مهم و پر تست آزمون های زبان دکتری استخراج شد. سپس این لغات را اولویت‌ بندی نموده و نکات تکمیلی را نیز اضافه کردیم.
برای آشنایی بیشتر با کتاب Fast Vocab استاد مهرداد زنگیه وندی و دانلود یک فصل رایگان کتاب کلیک کنید.

کتاب گرامر جامع آزمون های زبان Fast Grammar:  این کتاب با تشریح و توضیح مهارت‌ های گرامری ۶۰ گانه کتاب تافل لانگمن و به‌ همراه مثال‌ ها و تمرین‌ های متعدد با ترجمه فارسی، بعنوان یک کتاب منبع خوب و جامع برای داوطلبان تمامی آزمون‌ های زبان دکتری توصیه می شود. همچنین کتاب Fast Grammar شامل نمونه سوالات آزمون آزمون های دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی نیز می باشد.
برای دانلود یک فصل رایگان کلیک کنید.

کتاب درک مطلب جامع آزمون های زبان Fast Reading: این کتاب شامل مهارت های کتاب تافل لانگمن و کتاب TOEFL Reading Flash می باشد و به زبان فارسی تالیف شده است. همچنین در پایان هر درس و در انتهای کتاب نیز نمونه سوالات ریدینگ با پاسخ تشریحی و کلیدی برای داوطلبان آزمون های زبان دکتری تهیه شده است.
برای دانلود یک فصل رایگان کلیک کنید.

کتاب بانک سوالات آزمون EPT: این کتاب شامل تمامی دوره های اخیر آزمون EPT از اسفند ۹۴ با پاسخ تشریحی و تحلیلی سوالات آزمون و همچنین ارائه نکات تست ها و علت رد گزینه های اشتباه نیز می باشد. در این کتاب سعی شده است ریز ترین و مهم ترین نکات آزمون EPT بصورت کامل توضیح داده شود.
برای دانلود یک فصل رایگان کلیک کنید. 

کانال آموزشی فست زبان در تلگرام: https://t.me/fastzaban
انجمن تخصصی پرسش و پاسخ فست زبان: http://forum.fastzaban.com

Uncategorised

امتیاز این مطلب: 100% - 5 votes

تطابق آزمون های EPT با کتاب لغت Fast Vocab

Book rating: 100 out of 100 with 5 ratings
FastZaban

سجاد زنگیه‌وندی هستم، خوشحالم که در خدمت شما عزیزان و در فست زبان هستم. چند سالی میشه که در زمینه تولید محتوا و طراحی سایت کار می کنم.

محتوای بیشتر در این بخش: « واژگان احتمالی آزمون EPT آبان ۹۶

نظر دادن

آخرین بروزرسانی

درباره فست زبان

  • وبسایت تخصصی FastZaban بعنوان بزرگترین مرجع آزمون‌ های تخصصی زبان با هدف ارائه برترین و جدیدترین منابع و متدهای کسب موفقیت در آزمون‌ های تخصصی زبان راه‌ اندازی شده است.
  • کرمانشاه - شهرک مسکن
  • کانال آموزشی: Telegram.me/FastZaban
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  • logo-samandehi درگاه پرداخت بانک ملتدرگاه پرداخت بانک سامان
Top
×
بسته تضمینی آزمون ept سال ۹۷